Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4196. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram, stran 13769.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-35/2015-14/429, z dne 16. 12. 2015, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PLINARNA MARIBOR d.o.o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
0,6942
0,2638
CDK2
201–500
2,2428
0,1709
CDK3
501–1 500
4,1514
0,1226
CDK4
1 501–2 500
4,1514
0,1226
CDK5
2 501–4 500
6,4080
0,1121
CDK6
4 501–10 000
5,6481
0,3151
0,1084
CDK7
10 001–30 000
5,6481
0,3151
0,0972
CDK8
30 001–70 000
5,6481
0,3151
0,0972
CDK9
70 001–100 000
5,6481
0,3151
0,0000
0,0972
CDK10
100 001–200 000
0,5418
0,0929
CDK11
200 001–600 000
0,5418
0,0929
CDK12
600 001–1 000 000
0,5418
0,0929
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,3333
0,0712
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1247
0,0403
CDK15
Nad 15 000 001
0,1247
0,0403
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
0,7150
0,2717
CDK2
201–500
2,3099
0,1760
CDK3
501–1 500
4,2756
0,1263
CDK4
1 501–2 500
4,2756
0,1263
CDK5
2 501–4 500
6,5996
0,1155
CDK6
4 501–10 000
5,8170
0,3245
0,1116
CDK7
10 001–30 000
5,8170
0,3245
0,1001
CDK8
30 001–70 000
5,8170
0,3245
0,1001
CDK9
70 001–100 000
5,8170
0,3245
0,0000
0,1001
CDK10
100 001–200 000
0,5580
0,0957
CDK11
200 001–600 000
0,5580
0,0957
CDK12
600 001–1 000 000
0,5580
0,0957
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,3433
0,0734
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1285
0,0415
CDK15
Nad 15 000 001
0,1285
0,0415
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
0,7363
0,2798
CDK2
201–500
2,3789
0,1813
CDK3
501–1 500
4,4034
0,1300
CDK4
1 501–2 500
4,4034
0,1300
CDK5
2 501–4 500
6,7969
0,1189
CDK6
4 501–10 000
5,9909
0,3342
0,1150
CDK7
10 001–30 000
5,9909
0,3342
0,1031
CDK8
30 001–70 000
5,9909
0,3342
0,1031
CDK9
70 001–100 000
5,9909
0,3342
0,0000
0,1031
CDK10
100 001–200 000
0,5747
0,0986
CDK11
200 001–600 000
0,5747
0,0986
CDK12
600 001–1 000 000
0,5747
0,0986
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,3536
0,0756
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1323
0,0427
CDK15
Nad 15 000 001
0,1323
0,0427
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
2,0600
2,0600
2,0600
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,5730
1,5730
1,5730
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehata uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 106/12 in 17/14 – EZ-1) in Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Uradni list RS, št. 106/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. ODS/AG-11015/2015
Maribor, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-2430-0123
PLINARNA MARIBOR d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
Milan Curk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti