Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4194. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter Podkraj v Hrastniku, stran 13765.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-45/2015-30/464, z dne 18. 12. 2015, družba Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter Podkraj v Hrastniku, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter Podkraj v Hrastniku 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter Podkraj v Hrastniku, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
1,6000
0,1450
CDK2
201–500
5,1500
0,1245
CDK3
501–1 500
5,1500
0,1245
CDK4
1 501–2 500
5,1500
0,1245
CDK5
2 501–4 500
5,1500
0,1245
CDK6
4 501–10 000
0,0000
0,4990
0,0785
CDK7
10 001–30 000
0,0000
0,4990
0,0785
CDK8
30 001–70 000
0,0000
0,4990
0,0785
CDK9
70 001–100 000
0,0000
0,4990
0,0000
0,0785
CDK10
100 001–200 000
0,6250
0,0785
CDK11
200 001–600 000
0,6250
0,0601
CDK12
600 001–1 000 000
0,6250
0,0601
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,6250
0,0382
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,6250
0,0190
CDK15
Nad 15 000 001
0,6250
0,0190
 
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
1,7000
0,1450
CDK2
201–500
5,5000
0,1245
CDK3
501–1 500
5,5000
0,1245
CDK4
1 501–2 500
5,5000
0,1245
CDK5
2 501–4 500
5,5000
0,1245
CDK6
4 501–10 000
0,0000
0,5324
0,0785
CDK7
10 001–30 000
0,0000
0,5324
0,0785
CDK8
30 001–70 000
0,0000
0,5324
0,0785
CDK9
70 001–100 000
0,0000
0,5324
0,0000
0,0785
CDK10
100 001–200 000
0,6590
0,0785
CDK11
200 001–600 000
0,6590
0,0601
CDK12
600 001–1 000 000
0,6590
0,0601
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,6590
0,0382
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,6590
0,0190
CDK15
Nad 15 000 001
0,6590
0,0190
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
1,8000
0,1450
CDK2
201–500
5,8000
0,1245
CDK3
501–1 500
5,8000
0,1245
CDK4
1 501–2 500
5,8000
0,1245
CDK5
2 501–4 500
5,8000
0,1245
CDK6
4 501–10 000
0,0000
0,5699
0,0785
CDK7
10 001–30 000
0,0000
0,5699
0,0785
CDK8
30 001–70 000
0,0000
0,5699
0,0785
CDK9
70 001–100 000
0,0000
0,5699
0,0000
0,0785
CDK10
100 001–200 000
0,6960
0,0785
CDK11
200 001–600 000
0,6960
0,0601
CDK12
600 001–1 000 000
0,6960
0,0601
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,6960
0,0382
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,6960
0,0190
CDK15
Nad 15 000 001
0,6960
0,0190
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
2,492
2,492
2,492
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,562
1,562
1,562
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,781
0,781
0,781
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 4/13) in prenehata veljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 76/14) ter Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Podkraj v Občini Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/14 in 79/14 – popr.).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM 02/2016-18-ZP
Koper, dne 18. decembra 2015
EVA 2015-2430-0131
Istrabenz plini, 
plini in plinske tehnologije d.o.o. 
Predsednik uprave 
mag. Dario Šik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti