Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4193. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj, stran 13763.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-41/2015-13/464, z dne 7. 12. 2015, družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Velenje in občine Šoštanj, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
1,8556
0,0500
CDK2
201–500
1,8556
0,0500
CDK3
501–1 500
19,9800
0,0500
CDK4
1 501–2 500
19,9800
0,0995
CDK5
2 501–4 500
19,9800
0,0995
CDK6
4 501–10 000
34,7415
0,0995
CDK7
10 001–30 000
34,7415
0,0995
CDK8
30 001–70 000
34,4222
0,0995
CDK9
70 001–100 000
34,4222
0,0995
CDK10
100 001–200 000
0,0995
CDK11
200 001–600 000
0,0995
CDK12
600 001–1 000 000
0,0995
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,0995
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,0995
CDK15
Nad 15 000 001
0,0995
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
1,9484
0,0515
CDK2
201–500
1,9484
0,0515
CDK3
501–1 500
20,5794
0,0515
CDK4
1 501–2 500
20,5794
0,1000
CDK5
2 501–4 500
20,5794
0,1000
CDK6
4 501–10 000
36,4790
0,1000
CDK7
10 001–30 000
36,4790
0,1000
CDK8
30 001–70 000
36,4790
0,1000
CDK9
70 001–100 000
36,4790
0,1000
CDK10
100 001–200 000
0,1000
CDK11
200 001–600 000
0,1000
CDK12
600 001–1 000 000
0,1000
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,1000
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1000
CDK15
Nad 15 000 001
0,1000
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,0458
0,0515
CDK2
201–500
2,0458
0,0515
CDK3
501–1 500
21,1968
0,0515
CDK4
1 501–2 500
21,1968
0,1030
CDK5
2 501–4 500
21,1968
0,1030
CDK6
4 501–10 000
37,5734
0,1030
CDK7
10 001–30 000
37,5734
0,1030
CDK8
30 001–70 000
37,5734
0,1030
CDK9
70 001–100 000
37,5734
0,1030
CDK10
100 001–200 000
0,1030
CDK11
200 001–600 000
0,1030
CDK12
600 001–1 000 000
0,1030
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,1030
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1030
CDK15
Nad 15 000 001
0,1030
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,0130
 
1,0434
 
1,0747
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 108/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. 105807/XII-2015/KM
Velenje, dne 9. decembra 2015
EVA 2015-2430-0115
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o. 
Direktor 
dr. Uroš Rotnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti