Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4192. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana, stran 13761.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-50/2015-21/429, z dne 18. 12. 2015, družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Sežana, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
za leto t:
2016
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,0000
0,2291
CDK2
201–500
3,1000
0,1374
CDK3
501–1.500
6,9000
0,1371
CDK4
1.501–2.500
10,5000
0,1050
CDK5
2.501–4.500
15,5000
0,1053
CDK6
4.501–10.000
15,5000
0,1900
0,1393
CDK7
10.001–30.000
18,5000
0,3373
0,1025
CDK8
30.001–70.000
55,0000
0,4900
0,0865
CDK9
70.001–100.000
59,0000
0,4900
0,0759
CDK10
100.001–200.000
0,4015
0,0759
CDK11
200.001–600.000
0,4015
0,0759
CDK12
600.001–1.000.000
0,4015
0,0759
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,3695
0,0759
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,3695
0,0759
CDK15
Nad 15.000.001
0,3695
0,0759
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
za leto t:
2017
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,0000
0,2291
CDK2
201–500
3,1000
0,1374
CDK3
501–1.500
6,9000
0,1371
CDK4
1.501–2.500
10,5000
0,1050
CDK5
2.501–4.500
15,5000
0,1053
CDK6
4.501–10.000
15,5000
0,1900
0,1393
CDK7
10.001–30.000
18,5000
0,3373
0,1025
CDK8
30.001–70.000
55,0000
0,4900
0,0865
CDK9
70.001–100.000
59,0000
0,4900
0,0759
CDK10
100.001–200.000
0,4015
0,0759
CDK11
200.001–600.000
0,4015
0,0759
CDK12
600.001–1.000.000
0,4015
0,0759
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,3695
0,0759
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,3695
0,0759
CDK15
Nad 15.000.001
0,3695
0,0759
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
za leto t:
2018
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost 
[Sm3/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,0000
0,2291
CDK2
201–500
3,1000
0,1374
CDK3
501–1.500
6,9000
0,1371
CDK4
1.501–2.500
10,5000
0,1050
CDK5
2.501–4.500
15,5000
0,1053
CDK6
4.501–10.000
15,5000
0,1900
0,1393
CDK7
10.001–30.000
18,5000
0,3373
0,1025
CDK8
30.001–70.000
55,0000
0,4900
0,0865
CDK9
70.001–100.000
59,0000
0,4900
0,0759
CDK10
100.001–200.000
0,4015
0,0759
CDK11
200.001–600.000
0,4015
0,0759
CDK12
600.001–1.000.000
0,4015
0,0759
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,3695
0,0759
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,3695
0,0759
CDK15
Nad 15.000.001
0,3695
0,0759
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,3768
1,3768
1,3768
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,1596
1,5960
1,1596
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
1,0000
1,0000
1,0000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 znašajo:
Vrsta ostale storitve 
2016
2017
2018
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE
Enota mere
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
2,46
2,53
2,61
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
1,24
1,28
1,32
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
1,24
1,28
1,31
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
0,69
0,71
0,74
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom
[EUR/storitev]
19,70
20,29
20,90
Odklop, odklop in ponovna priključitev
[EUR/storitev]
39,40
40,58
41,80
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
31,40
32,34
33,31
Ponovna priključitev
[EUR/storitev]
41,90
43,16
44,45
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
6,00
6,18
6,37
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
34,00
35,02
36,07
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
68,00
70,04
72,14
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
33,50
34,51
35,54
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
Opravila monterja
[EUR/h]
16,00
16,48
16,97
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
33,50
34,51
35,54
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
4,00
4,12
4,24
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,38
0,39
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 3/13 in 17/14 EZ-1).
6. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM SEŽ 2016-2018
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-2430-0125
Petrol d.d., Ljubljana 
Zakoniti zastopnik 
Rok Vodnik l.r.
član uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti