Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4186. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015, stran 13708.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 17. 12. 2015, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 721/2, k.o. 1350 - Senovo,
– parc.št. 380/7, k.o. 1347 - Kališovec.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-10/2015-O507
Krško, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost