Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško, stran 13707.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 17. 12. 2015, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško 
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01 in 57/03) se v drugem odstavku 3. člena doda nova četrta alinea, ki glasi:
»- jubilejno priznanje občine Krško.«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 5. člena odloka in glasi:
»V koledarskem letu se lahko podelita največ dva velika znaka (eden za področje gospodarstva in eden za področje negospodarstva), največ trije znaki, največ pet priznanj in jubilejna priznanja občine Krško.«.
3. člen
Za 13. členom odloka se doda poglavje »e) jubilejno priznanje občine Krško« in nova 13.a in 13.b člen, ki glasita:
»13.a člen
Jubilejno priznanje občine Krško se podeljuje za 10, 20, 30 letnico oziroma drugi večkratnik 10-letnice delovanja društvom, gospodarskim subjektom, zvezam, zavodom in drugim organizacijam.
13.b člen 
Jubilejno priznanje občine Krško predstavlja posebna listina, ki vsebuje podatke o podelitvi.«.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena odloka in glasi:
»Predlog za podelitev priznanj občine Krško lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnosti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter druge organizacije in skupnosti.«.
5. člen
Spremeni se 16. člen odloka in glasi:
»Predlog za občinsko priznanje mora vsebovati: 
– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja,
– podatke o predlaganem kandidatu za občinsko priznanje,
– obrazložitev k predlogu,
– pisno soglasje predlaganega kandidata za občinsko priznanje.«.
6. člen
Črta se 17. člen odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/01-O9
Krško, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti