Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, stran 13701.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB; Uradni list RS, št. 94/07, 46/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZHZP), 7., 8. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) je Občinski svet Občine Križevci na 8. redni seji dne 18. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 89/07, 107/09 in 105/13) se v drugem odstavku 7. člena za vrstico »86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti« dodata vrstici:
»88.100 – Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
88.9 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v deveti alineji »in« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »nege na domu« se doda »socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe ter drugega socialnega varstva brez nastanitve«.
V osemnajsti alineji prvega odstavka 8. člena se pred besedo »fizioterapija« doda »fiziatrija,«.
3. člen 
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 032-01-8/2015-57
Križevci, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost