Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4138. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice, stran 13603.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) ter druge alineje drugega odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o kontnem okviru za zavarovalnice 
1. člen 
Zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool-i ter Slovensko zavarovalno združenje, GIZ v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada, vodijo knjigovodstvo po kontnem okviru za zavarovalnice, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
Določila tega sklepa veljajo na podlagi petega odstavka 580. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) tudi za pokojninske družbe.
2. člen 
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki so določeni z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 609) in Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008, str. 1), s spremembami (v nadaljnjem besedilu: MSRP).
3. člen 
Osebe iz 1. člena predpisane konte nadalje razčlenjujejo tako, da zagotavljajo poročanje v skladu z MSRP, zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ZZavar-1 in drugimi predpisi.
4. člen 
(1) Ta sklep začne veljati 1. januarja 2016.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določilo 9. člena Sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in analitičnem kontnem načrtu pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 79/13), ki določa posebna pravila o izdelavi analitičnega kontnega načrta kritnega sklada.
Št. 00701-23/2015-1
Ljubljana, dne 22. decembra 2015
EVA 2015-1611-0096
Predsednik 
strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti