Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4131. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E), stran 13511.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2015.
Št. 003-02-10/2015-11
Ljubljana, dne 28. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O PLAČILU ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA (ZSPOZ-E)
1. člen
V Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 12. člena na koncu druge alineje podpičje nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
2. člen 
Na koncu drugega odstavka 13. člena se pred piko doda besedilo »in davčno številko upravičenca oziroma prejemnika ali njegovo identifikacijsko številko za davčne namene ter državo rezidentstva, če gre za upravičenca oziroma prejemnika, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, šteje za nerezidenta in nima davčne številke«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-01/15-8/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2015
EPA 816-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 
 
 

AAA Zlata odličnost