Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4073. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7, stran 13102.

  
Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/21 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 10. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7
1. člen 
(sprejem odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (Uradni list RS, št. 31/15) (v nadaljevanju: Odlok o OPPN).
2. člen 
(spremembe in dopolnitve odloka) 
Spremeni se četrta alineja 38. člena odloka, ki se sedaj glasi:
»– za kote pritličja in manipulativnih površin so tolerance +/- 50 cm, kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču javne ceste;«.
3. člen 
Vsi ostali členi Odloka o OPPN ostajajo nespremenjeni in v celoti v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0010/2015
Žalec, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost