Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4068. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13094.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji dne 10. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1079/8 k.o. 2026 – PEVNO, v izmeri 111 m2,
– parc. št. 1373/3 k.o. 2031 – GODEŠIČ, v izmeri 100 m2,
– parc. št. 1682/2 k.o. 2027 – STARA LOKA, v izmeri 29 m2,
– parc. št. 1682/3 k.o. 2027 – STARA LOKA, v izmeri 84 m2,
– parc. št. 976/9 k.o. 2027 – STARA LOKA, v izmeri 12 m2,
– parc. št. 1250/4 k.o. 2030 – SUHA, v izmeri 21 m2,
– parc. št. 1050/2 k.o. 2035 – ŠKOFJA LOKA, v izmeri 51 m2.
2. člen 
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000, v deležu 1/1.
3. člen 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen 
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-001/2015
Škofja Loka, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Škofja Loka 
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti