Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4060. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, stran 13089.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 10. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček 
1. člen 
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:
– Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1–3 let) 
401,62 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), celodnevni program
337,77 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), poldnevni program
270,22 EUR
2. člen 
Mesečni strošek živil za prehrano znaša 26,43 EUR na otroka oziroma 1,3215 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka je 1,3215 EUR na dan, izravnava na 1,32 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.
3. člen 
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen 
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.
5. člen 
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih (junij, julij in avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
8. člen 
Določilo iz prvega odstavka 6. člena in določilo iz 7. člena sklepa velja samo za starša, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2016.
Št. 602-0006/2015
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 16. decembra 2015
 
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti