Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4057. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža, stran 13084.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 8. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža 
1. člen 
Občinski svet potrjuje elaborat o oblikovanju cen storitev izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža za leto 2015.
2. člen 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene storitev izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža za leto 2015.
3. člen 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene storitev izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža za leto 2015.
4. člen 
Predračunska lastna cena in prodajna zaračunana cena prevzema grezničnih gošč za leto 2015 za vse uporabnike:
Greznice
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena 
za vse uporabnike
Cena v €
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v €
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3404
6,9427
6,3404
6,9427
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1345
23,1423
21,1345
23,1423
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7018
34,7135
31,7018
34,7135
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6727
115,7116
105,6727
115,7116
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3454
231,4232
211,3454
231,4232
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,6908
462,8464
422,6908
462,8464
Stroški izvajanja storitve v €/m3
0,3604
0,3946
0,3604
0,3946
5. člen 
Predračunska lastna cena in prodajna zaračunana cena prevzema blata iz MKČN za leto 2015 za vse uporabnike:
Male komunalne čistilne naprave
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena 
za vse uporabnike
Cena v €
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v €
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3404
6,9427
6,3404
6,9427
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1345
23,1423
21,1345
23,1423
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7018
34,7135
31,7018
34,7135
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6727
115,7116
105,6727
115,7116
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3454
231,4232
211,3454
231,4232
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,6908
462,8464
422,6908
462,8464
Stroški izvajanja storitve v €/m3
0,3604
0,3946
0,3604
0,3946
6. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene storitev se uporabljajo od 1. 3. 2016 dalje.
Št. 00700-12/2015-6
Straža, dne 19. novembra 2015
 
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost