Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4051. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«, stran 13076.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 12. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se »Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«, št. IT/4896-15, ki ga je pripravilo KSP d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, novembra 2015.
Potrjene cene storitev ravnanja z odpadki, brez davka na dodano vrednost, znašajo:
1. Cena zbiranja komunalnih odpadkov
CENA INFRASTRUKTURE 
0,0028
EUR/kg
CENA STORITVE 
0,0991
EUR/kg
CENA SKUPAJ 
0,1019
EUR/kg
2. Cena zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev
CENA INFRASTRUKTURE 
EUR/kg
CENA STORITVE 
0,1492
EUR/kg
CENA SKUPAJ 
0,1492
EUR/kg
3. Cena obdelave komunalnih odpadkov
CENA INFRASTRUKTURE
-
EUR/kg
CENA STORITVE
0,0981
EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,0981
EUR/kg
4. Cena odlaganja/odstranjevanja komunalnih odpadkov
CENA INFRASTRUKTURE 
EUR/kg
CENA STORITVE 
0,1518
EUR/kg
CENA SKUPAJ 
0,1518
EUR/kg
2. 
Vsi dosedanji sklepi, ki potrjujejo ceno ravnanja z odpadki, prenehajo veljati z dnem 31. 12. 2015.
3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem 1. 1. 2016.
Št. 032-9/2015-13
Sežana, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost