Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4048. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04), stran 13072.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je župan Občine Sevnica dne 14. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04)
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04) (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od srede, 23. 12. 2015 do ponedeljka, 25. 1. 2016:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 13. januarja 2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih TVD Partizan, Boštanj 31, 8294 Boštanj.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0008/2008
Sevnica, dne 14. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost