Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4040. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno, stran 13064.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 7. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno
I. 
Sprejme se obvezna razlaga prve alineje 102. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 105/13, 28/15 – teh. popr.), v nadaljevanju Odlok, ki določa minimalne odmike dvoranskih objektov v ureditveni enoti »dvoranski objekti (d)« od meje gradbene parcele, tako, da je poleg rastlinjakov, s pisnim soglasjem soseda, do parcelne meje dopustna tudi postavitev obstoječega prizidka k osnovnemu proizvodnemu – dvoranskemu objektu na JV robu območja v ureditveni enoti MOK-35 (IG), ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo tega odloka, in za katerega so s 160. členom Odloka dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev, ter:
– se s posodobljeno fasado prizidka poda jasno ločnico med proizvodnim kompleksom in javnim prostorom oziroma ulico,
– se napajanje osnovnega proizvodnega objekta vrši pretežno iz smeri SV prizidka.
II. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno.
III. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 430-0002/2015-96
Mokronog, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost