Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4032. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, stran 13053.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US in 19/15) je Občinski svet Občine Kobarid na 7. redni seji dne 22. julija 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičninama s parc. št. 3832/10 in 3832/9, obe k.o. Kred, se odvzame status javnega dobra.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-74/2011
Kobarid, dne 14. decembra 2015
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost