Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4025. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2262/2, 2262/4, 2262/5 in 2262/10, vse k.o. 1790-Slivnica, stran 13038.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 16. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2262/2, 2262/4, 2262/5 in 2262/10, vse k.o. 1790-Slivnica
1. 
Na nepremičninah parcelne št. 2262/2, 2262/4, 2262/5 in 2262/10, vse k.o. 1790-Slivnica, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0050/2015
Grosuplje, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost