Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4014. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno, stran 13023.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o cenah programov vrtca Cerkno 
I. 
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Cerkno, Enota vrtec Cerkno, od 1. 12. 2015 dalje znašajo:
Program
Cena programa v €
Cena s popustom iz II. točke tega sklepa v €
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 1–3 let
504,96
385,94
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 1–3 let
426,21
323,40
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 3–6 let
334,36
293,24
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 3–6 let
285,15
252,70
II. 
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v Vrtec Cerkno znižano ceno programa:
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – dnevni program
385,94 EUR
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – poldnevni program
323,40 EUR
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – dnevni program
293,24 EUR
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – poldnevni program
252,70 EUR.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven občine Cerkno, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v vrtec popust v višini razlike med ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.
III. 
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,79 €,
− za poldnevni program z zajtrkom in kosilom 1,47 €.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV. 
Ne glede na to, v kateri oddelek je otrok vključen, se naslednji mesec po tem, ko otrok dopolni tri leta starosti, staršem obračunava prispevek za drugo starostno obdobje.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem šolskem letu.
V. 
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Osnovna šola Cerkno, enota Vrtec Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VI. 
Dne 1. 12. 2015 preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 80/13).
VII. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2015 dalje.
Št. 014-0004/2015-25
Cerkno, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost