Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4000. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 12983.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-44/2015-19/464, z dne 4. 12. 2015, družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDKi
 
 
Enota
Zakupljena zmogljivost 
 
[Sm3 /leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3579
0,4295
CDK2
201-500
1,1067
1,3280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK3
501-1.500
3,1114
3,7337
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK4
1.501-2.500
6,0185
7,2222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK5
2.501-4.500
9,8237
11,7884
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK6
4.501-10.000
26,3217
31,5860
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK7
10.001-30.000
67,8243
81,3892
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK8
30.001-70.000
202,2736
242,7283
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK9
70.001-100.000
361,8281
434,1937
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0646
0,0775
CDK10
100.001-200.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4191
0,5029
0,0639
0,0767
CDK11
200.001-600.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3810
0,4572
0,0639
0,0767
CDK12
600.001-1.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3332
0,3998
0,0461
0,0553
CDK13
1.000.001-5.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
CDK14
5.000.001-15.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
CDK15
nad 15.000.001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDKi
 
 
Enota
Zakupljena zmogljivost 
 
[Sm3 /leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3579
0,4295
CDK2
201-500
1,1067
1,3280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK3
501-1.500
3,1114
3,7337
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK4
1.501-2.500
6,0185
7,2222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK5
2.501-4.500
9,8237
11,7884
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK6
4.501-10.000
26,3217
31,5860
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK7
10.001-30.000
67,8243
81,3892
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK8
30.001-70.000
202,2736
242,7283
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK9
70.001-100.000
361,8281
434,1937
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0646
0,0775
CDK10
100.001-200.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4191
0,5029
0,0639
0,0767
CDK11
200.001-600.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3810
0,4572
0,0639
0,0767
CDK12
600.001-1.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3332
0,3998
0,0461
0,0553
CDK13
1.000.001-5.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
CDK14
5.000.001-15.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
CDK15
nad 15.000.001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDKi
 
 
Enota
Zakupljena zmogljivost 
 
[Sm3 /leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3579
0,4295
CDK2
201-500
1,1067
1,3280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK3
501-1.500
3,1114
3,7337
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK4
1.501-2.500
6,0185
7,2222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK5
2.501-4.500
9,8237
11,7884
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0933
0,1120
CDK6
4.501-10.000
26,3217
31,5860
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK7
10.001-30.000
67,8243
81,3892
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK8
30.001-70.000
202,2736
242,7283
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0754
0,0905
CDK9
70.001-100.000
361,8281
434,1937
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0646
0,0775
CDK10
100.001-200.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4191
0,5029
0,0639
0,0767
CDK11
200.001-600.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3810
0,4572
0,0639
0,0767
CDK12
600.001-1.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3332
0,3998
0,0461
0,0553
CDK13
1.000.001-5.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
CDK14
5.000.001-15.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
CDK15
nad 15.000.001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3049
0,3659
0,0374
0,0449
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
-
-
-
-
-
-
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,44
1,7280
1,44
1,7280
1,44
1,7280
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
-
-
-
-
-
-
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/13 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM 07 2015
Celje, dne 30. novembra 2015
EVA 2015-2430-0122
Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
mag. Aleksander Mirt l.r.

AAA Zlata odličnost