Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3999. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 12981.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-53/2015-18/457, z dne 7. 12. 2015, družba Javno podjetje KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-200
8,1500
9,9430
0,0720
0,0878
CDK2
201–500
12,0930
14,7535
0,0673
0,0821
CDK3
501–1.500
14,1396
17,2503
0,0725
0,0885
CDK4
1.501–2.500
14,3168
17,4665
0,0658
0,0803
CDK5
2.501–4.500
14,3168
17,4665
0,0658
0,0803
CDK6
4.501–10.000
0,0000
0,0000
0,7854
0,9582
0,0552
0,0673
CDK7
10.001–30.000
0,0000
0,0000
0,7854
0,9582
0,0552
0,0673
CDK8
30.001–70.000
0,0000
0,0000
0,7854
0,9582
0,0552
0,0673
CDK9
70.001–100.000
0,0000
0,0000
0,7854
0,9582
0,0000
0,0000
0,0552
0,0673
CDK10
100.001–200.000
0,6203
0,7568
0,0641
0,0782
CDK11
200.001–600.000
0,6203
0,7568
0,0641
0,0782
CDK12
600.001–1.000.000
0,6203
0,7568
0,0641
0,0782
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,5950
0,7259
0,0605
0,0738
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,5950
0,7259
0,0605
0,0738
CDK15
nad 15.000.001
0,5950
0,7259
0,0605
0,0738
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
8,0000
9,7600
0,0720
0,0878
CDK2
201–500
12,0700
14,7254
0,0673
0,0821
CDK3
501–1.500
13,5138
16,4868
0,0829
0,1011
CDK4
1.501–2.500
13,6955
16,7085
0,0759
0,0926
CDK5
2.501–4.500
13,6955
16,7085
0,0760
0,0927
CDK6
4.501–10.000
0,0000
0,0000
0,7530
0,9187
0,0651
0,0794
CDK7
10.001–30.000
0,0000
0,0000
0,7530
0,9187
0,0651
0,0794
CDK8
30.001–70.000
0,0000
0,0000
0,7530
0,9187
0,0651
0,0794
CDK9
70.001–100.000
0,0000
0,0000
0,7530
0,9187
0,0000
0,0000
0,0651
0,0794
CDK10
100.001–200.000
0,6222
0,7591
0,0651
0,0794
CDK11
200.001–600.000
0,6222
0,7591
0,0651
0,0794
CDK12
600.001–1.000.000
0,6222
0,7591
0,0651
0,0794
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,5967
0,7280
0,0607
0,0741
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,5967
0,7280
0,0607
0,0741
CDK15
nad 15.000.001
0,5967
0,7280
0,0607
0,0741
 
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
8,0000
9,7600
0,0800
0,0976
CDK2
201–500
11,9030
14,5217
0,0753
0,0919
CDK3
501–1.500
12,8641
15,6942
0,0909
0,1109
CDK4
1.501–2.500
13,0458
15,9159
0,0839
0,1024
CDK5
2.501–4.500
13,0458
15,9159
0,0840
0,1025
CDK6
4.501–10.000
0,0000
0,0000
0,7030
0,8577
0,0731
0,0892
CDK7
10.001–30.000
0,0000
0,0000
0,7030
0,8577
0,0731
0,0892
CDK8
30.001–70.000
0,0000
0,0000
0,7030
0,8577
0,0731
0,0892
CDK9
70.001–100.000
0,0000
0,0000
0,7030
0,8577
0,0000
0,0000
0,0731
0,0892
CDK10
100.001–200.000
0,6240
0,7613
0,0653
0,0797
CDK11
200.001–600.000
0,6240
0,7613
0,0653
0,0797
CDK12
600.001–1.000.000
0,6240
0,7613
0,0653
0,0797
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,5984
0,7300
0,0609
0,0743
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,5984
0,7300
0,0609
0,0743
CDK15
nad 15.000.001
0,5984
0,7300
0,0609
0,0743
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
1,7513
2,1366
1,7863
2,1793
1,8220
2,2228
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 106/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM 292/2015
Slovenj Gradec, dne 8. decembra 2015
EVA 2015-2430-0114
KOMUNALA Slovenj Gradec d.o.o. 
Direktor 
Jožef Dvorjak l.r.

AAA Zlata odličnost