Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3996. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa RAČUNOVODSTVO, stran 12980.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejemu višješolskega študijskega programa RAČUNOVODSTVO 
1. člen 
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 150. seji 19. junija 2015, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme višješolski študijski program Računovodstvo za pridobitev naziva strokovne izobrazbe računovodja/računovodkinja, okrajšano rač..
2. člen
Višješolski študijski program iz prejšnjega člena se objavi na spletni strani javnega zavoda Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-79/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3330-0057
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost