Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3989. Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, stran 12905.

  
Na podlagi drugega odstavka 304. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov 
1. člen 
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika obrazcev za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
2. člen 
(1) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, določitev nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva in priglasitev izbranega načina ugotavljanja davčne osnove, se opravi na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Priglasitev spremembe članov kmečkega gospodinjstva se opravi na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Sprememba in določitev novega nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva se opravi na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se opravi na obrazcu, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 85/11 in 81/13).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-921/2015/10
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-1611-0183
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost