Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3987. Sklep o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada, stran 12903.

  
Na podlagi tretjega odstavka 125. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa način poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o zadevah pomembnih za opravljanje njenih nalog.
2. člen 
(način poročanja) 
(1) Skrbnik Agenciji na njeno zahtevo posreduje poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje njenih nalog.
(2) Skrbnik poroča podatke iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije ali izjemoma v pisni obliki, kadar Agencija tako zahteva.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-30/2015-4
Ljubljana, dne 28. oktobra 2015
EVA 2015-1611-0112
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.