Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, stran 12702.

  
Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF – C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
1. člen
V Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12) se šesti odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima država ali lokalna skupnost finančno naložbo. Na osnovi ustrezne dokumentacije (IOP obrazec – Stanje kapitalskih naložb, potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja) pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-930/2015
Ljubljana, dne 8. decembra 2015
EVA 2015-1611-0028
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance