Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3958. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji, stran 12694.

  
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ministrica za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja vsebino, obseg in način izvedbe usposabljanja članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).
2. člen 
(1) Član sveta javnega zavoda na področju kulture v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: član sveta) se mora vsako leto udeležiti usposabljanja.
(2) Član sveta se mora udeležiti prvega usposabljanja najpozneje v šestih mesecih od nastopa mandata.
3. člen 
Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. USPOSABLJANJE 
4. člen 
(1) Organizacijo usposabljanja izvajajo pristojne službe ministrstva. Minister s sklepom določi vodjo organizacije usposabljanja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi usposabljanja, ter njihove naloge, izmed strokovnjakov, zaposlenih na ministrstvu in v organih v sestavi, v Javnem skladu za kulturne dejavnosti ali v javnih zavodih na področju kulture.
(2) V izvedbo usposabljanja se lahko vključijo tudi drugi izvajalci, če je to nujno zaradi kakovosti izvedbe usposabljanja. O vključitvi in izbiri drugih izvajalcev odloči minister.
5. člen 
(1) Program usposabljanja obsega naslednje vsebine:
– upravljanje javnih zavodov na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti svetov javnih zavodov,
– zakonodajo glede delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
– financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah in
– druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture.
(2) Usposabljanje se lahko organizira po področjih kulturnih dejavnosti.
6. člen 
(1) Usposabljanje se izvaja v elektronski obliki prek spleta. Ministrstvo lahko usposabljanje izvede tudi v obliki predavanj.
(2) Informacije o izvedbi usposabljanja se objavljajo na spletni strani ministrstva.
7. člen 
Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Ministrstvo krije stroške neposrednega izvajanja usposabljanja, ne krije pa potnih in drugih stroškov udeležencev usposabljanja.
8. člen 
(1) Gradiva za elektronsko usposabljanje ter obrazec izjave o seznanitvi z gradivi se objavijo na spletni strani ministrstva.
(2) Član sveta gradiva natančno pregleda, se seznani z njihovo vsebino ter ministrstvu posreduje izpolnjeno izjavo o seznanitvi.
(3) Na podlagi prejete izpolnjene in lastnoročno podpisane izjave ministrstvo članu sveta izda potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
(4) Na elektronsko obliko usposabljanja se članu sveta ni treba posebej prijaviti.
(5) Ministrstvo vodi evidenco posredovanih izjav o seznanitvi z gradivom.
9. člen 
(1) V primeru usposabljanja v obliki predavanj ministrstvo dan in kraj predavanja ter rok za prijavo objavi na svoji spletni strani najmanj dva tedna pred izvedbo posameznega predavanja.
(2) Ministrstvo vodi evidenco navzočnosti na vsakem predavanju ter udeležencem izda potrdila o udeležbi na usposabljanju.
10. člen 
(1) Član sveta posreduje kopijo potrdila o udeležbi na usposabljanju javnemu zavodu, v katerem je član sveta.
(2) Evidenco o udeležbi članov sveta na usposabljanjih vodi vsak javni zavod za člane svojega sveta.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/14).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-29/2015/10
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-3340-0031
mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica 
za kulturo 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti