Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2016, stran 12686.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 29/07, 52/07, 54/10 in 111/13), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 ZPNačrt, 108/09 ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218. člena Zakona o graditvi objektov (110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10 – uradno prečiščeno besedilo, 106/10) je Občinski Svet Občine Pivka na 7. seji dne 9. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2016 
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2016 znaša mesečno 0,000085 EUR.
2. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2016 znaša mesečno 0,0000017 EUR.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 9000-7/2015
Pivka, dne 9. decembra 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost