Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3945. Odlok o spremembah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka, stran 12682.

  
Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 57/11), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10 in 96/11), 27. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02, 19/09 in 54/10) ter 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 7. redni seji dne 9. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka 
1. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionarji so odgovorni za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
Koncesionarji morajo v roku 30 dni po sklenitvi koncesijskih pogodb skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzročijo občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njih zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Škoda iz prve alinee drugega odstavka obsega zlasti stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2015
Pivka, dne 9. decembra 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost