Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3923. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica, stran 12628.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-47/2015-13/457, z dne 4. 12. 2015, družba ENOS, d.d., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Žirovnica, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ENOS, d.d..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
 
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
6,0660
7,4005 
 
 
 
 
0,1572
0,1918
CDK2
201–500
6,0660
 7,4005
 
 
 
 
0,1572
0,1918
CDK3
501–1.500
6,0660
 7,4005
 
 
 
 
0,1572
0,1918
CDK4
1.501–2.500
6,0660
 7,4005
 
 
 
 
0,1572
0,1918
CDK5
2.501–4.500
6,0660
 7,4005
 
 
 
 
0,1572
0,1918
CDK6
4.501–10.000
 0
 0
0,2247
0,2741 
 
 
0,1400
 0,1708
CDK7
10.001–30.000
 0
 0
0,2247
 0,2741 
 
 
0,1400
 0,1708
CDK8
30.001–70.000
 0
 0
0,2247
 0,2741 
 
 
0,1400
 0,1708
CDK9
70.001–100.000
 0
0,2247
 0,2741 
 0
 0
0,1400
 0,1708
CDK10
100.001–200.000
 
 
 
 
0,1036
0,1264 
0,0940
 0,1147
CDK11
200.001–600.000
 
 
 
 
0,1036
0,1264 
0,0940
 0,1147
CDK12
600.001–1.000.000
 
 
 
 
0,1036
0,1264 
0,0940
 0,1147
CDK13
1.000.001–5.000.000
 
 
 
 
0,1036
0,1264 
0,0940
 0,1147
CDK14
5.000.001–15.000.000
 
 
 
 
0,1036
0,1264 
0,0940
 0,1147
CDK15
nad 15.000.001
 
 
 
 
0,1036
0,1264 
0,0940
 0,1147
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
 
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
 
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
6,5500
7,9910
 
 
 
 
0,1583
0,1931
CDK2
201–500
6,5500
7,9910
 
 
 
 
0,1583
0,1931
CDK3
501–1.500
6,5500
7,9910
 
 
 
 
0,1583
0,1931
CDK4
1.501–2.500
6,5500
7,9910
 
 
 
 
0,1583
0,1931
CDK5
2.501–4.500
6,5500
7,9910
 
 
 
 
0,1583
0,1931
CDK6
4.501–10.000
 0
 0
0,2400
0,2928 
 
 
0,1480
 0,1806
CDK7
10.001–30.000
 0
 0
0,2400
0,2928 
 
 
0,1480
 0,1806
CDK8
30.001–70.000
 0
 0
0,2400
0,2928 
 
 
0,1480
 0,1806
CDK9
70.001–100.000
 0
0,2400
0,2928 
 0
 0
0,1480
 0,1806
CDK10
100.001–200.000
 
 
 
 
0,1100
0,1342
0,0960
 0,1171
CDK11
200.001–600.000
 
 
 
 
0,1100
0,1342
0,0960
 0,1171
CDK12
600.001–1.000.000
 
 
 
 
0,1100
0,1342
0,0960
 0,1171
CDK13
1.000.001–5.000.000
 
 
 
 
0,1100
0,1342
0,0960
 0,1171
CDK14
5.000.001–15.000.000
 
 
 
 
0,1100
0,1342
0,0960
 0,1171
CDK15
nad 15.000.001
 
 
 
 
0,1100
0,1342
0,0960
 0,1171
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
 
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Brez DDV
Z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
6,9900
 8,5278
 
 
 
 
0,1610
0,1964
CDK2
201–500
6,9900
 8,5278
 
 
 
 
0,1610
0,1964
CDK3
501–1.500
6,9900
 8,5278
 
 
 
 
0,1610
0,1964
CDK4
1.501–2.500
6,9900
 8,5278
 
 
 
 
0,1610
0,1964
CDK5
2.501–4.500
6,9900
 8,5278
 
 
 
 
0,1610
0,1964
CDK6
4.501–10.000
 0
 0
0,2500
0,3050 
 
 
0,1504
 0,1835
CDK7
10.001–30.000
 0
 0
0,2500
0,3050 
 
 
0,1504
 0,1835
CDK8
30.001–70.000
 0
 0
0,2500
0,3050 
 
 
0,1504
 0,1835
CDK9
70.001–100.000
 0
0,2500
0,3050 
 0
 0
0,1504
 0,1835
CDK10
100.001–200.000
 
 
 
 
0,1140
0,1391 
0,0980
 0,1196
CDK11
200.001–600.000
 
 
 
 
0,1140
0,1391 
0,0980
 0,1196
CDK12
600.001–1.000.000
 
 
 
 
0,1140
0,1391 
0,0980
 0,1196
CDK13
1.000.001–5.000.000
 
 
 
 
0,1140
0,1391 
0,0980
 0,1196
CDK14
5.000.001–15.000.000
 
 
 
 
0,1140
0,1391 
0,0980
 0,1196
CDK15
nad 15.000.001
 
 
 
 
0,1140
0,1391 
0,0980
 0,1196
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
2,2000
2,6840
2,2900
2,7938
2,3600
2,8792
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
1,4200
1,7324
1,4600
1,7812
1,5000
1,8300
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
0,8100
0,9882
0,8300
1,0126
0,8500
1,0370
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica, (Uradni list RS, št. 106/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM 34-MP/2015
Jesenice, dne 8. decembra 2015
EVA 2015-2430-0121
ENOS, d.d. 
Zakoniti zastopnik 
direktor 
Andrej Stušek l.r.

AAA Zlata odličnost