Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3844. Uredba o dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 12264.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15 in 3/15) se v četrtem odstavku 8. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za zavarovanje sadja iz I. dela priloge 3 za katere znaša višina sofinanciranja zavarovalne premije 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije.«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 00715-52/2015
Ljubljana, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-2330-0141
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik