Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3785. Sklep o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke, stran 12032.

  
Na podlagi 11. in 221. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju: ZBan-2), Sklepa o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Uradni list RS, št. 66/15; v nadaljevanju: Sklep o uporabi smernic) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa stopnje blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (v nadaljevanju DSPB) in rok za izpolnitev kapitalskega blažilnika.
2. člen 
(stopnje blažilnika za DSPB) 
Banka Slovenije za posamezno DSPB določi stopnjo blažilnika v odvisnosti od točk, doseženih na podlagi izračuna, narejenega na podlagi Sklepa o uporabi smernic, in sicer v naslednji višini glede na dosežen rezultat:
REZULTAT
KAPITALSKI BLAŽILNIK
5250-
2,00 %
4550-5249
1,75 %
3850-4549
1,50 %
3150-3849
1,25 %
2450-3149
1,00 %
1750-2449
0,75 %
1050-1749
0,50 %
350-1049
0,25 %
3. člen 
(rok za izpolnitev zahteve) 
DSPB morajo kapitalski blažilnik izpolnjevati od 1. 1. 2019.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 8. decembra 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije