Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3740. Sklep št. 6/15 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10796.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
S K L E P  Š T.  6/15 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
1028/9
564
1075 – Ostrožno
1028/10
563
1075 – Ostrožno
1028/11
518
1075 – Ostrožno
1028/12
349
1075 – Ostrožno
1028/13
414
1075 – Ostrožno
1028/14
336
1075 – Ostrožno
1441/10
28
1081 – Zagrad
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 3502-116/2013
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.