Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3738. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 10795.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje 
I. 
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 17,64 EUR na efektivno uro.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Mestne občine Celje znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR na efektivno uro.
III. 
Cena storitve pomoči na domu znaša za nedeljske oziroma praznične dni 19,45 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za nedeljske oziroma praznične dni 4,10 EUR na efektivno uro.
IV. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št. 122-4/2014 z dne 4. 2. 2014 (Uradni list RS, št. 12/14).
V. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2016 dalje.
Št. zadeve: 122-55/2015
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost