Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica, stran 10762.

  
Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo, št. 9 – Nova Gorica, 20. december 1999) se v drugem odstavku 4. člena, v 21. členu, v prvem odstavku 22. člena, v drugem odstavku 23. člena, v 24. členu, v drugem odstavku 25. člena in v 29. členu besedi »tajnik občine« nadomestita z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-25/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost