Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3721. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, stran 10762.

  
Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08, 71/14) se v četrtem odstavku 6. člena, v tretjem odstavku 16. člena, v šestem, sedmem, osmem in desetem odstavku 17. člena, v petem odstavku 21. člena, v prvem odstavku 24. člena, v drugem in petem odstavku 33. člena, v drugem odstavku 49. člena, v prvem in četrtem odstavku 54. člena, v prvem odstavku 56. člena, v 57. členu, v drugem in tretjem odstavku 74. člena, v drugem odstavku 76. člena in v prvem odstavku 125. člena besedi »tajnik občine« nadomestita z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »kolegiju župana« nadomesti z besedilom »kolegiju občinskega sveta«.
3. člen 
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »ob osemnajsti uri« nadomesti z besedilom »v popoldanskem času«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-24/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost