Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3710. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov, stran 10742.

  
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K 
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore 
OBČINA CELJE
obračun po merilcih 
brez DDV
z DDV
variabilni del cene 
0,0481
0,0587
€/KWh
priključna moč – fiksni del cene 
1,6973 
2,0707
€/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za stanovanjski odjem) 
0,0094 
0,0115
€/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini CELJE za VARIABILNI DEL CENE, velja od 1. 12. 2015, za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 8. 2009 in cena ŠTEVNINE od 3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih 
brez DDV
z DDV
variabilni del cene 
0,0680
0,0830
€/KWh
priključna moč – 
fiksni del cene 
1,7093 
2,0853
€/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za stanovanjski odjem) 
0,0094 
0,0115
€/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v občini ŠTORE za VARIABILNI DEL CENE, velja od 1. 12. 2015, za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 8. 2009 in cena ŠTEVNINE od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,05 EURc/kWh ter skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije se zaračunava prispevek v višini 0,99045 EUR/MWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22 % davek na dodano vrednost.
Celje, dne 1. decembra 2015
ENERGETIKA CELJE 
javno podjetje, d.o.o. 
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor 

AAA Zlata odličnost