Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3695. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina, stran 10726.

  
Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 – popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10, 100/11, 88/12; 104/13, 94/14 (v nadaljevanju: odlok) se četrti odstavek 8. člena spremeni tako, da se v začetku prvega stavka prvega odstavka 12.a člena besedna zveza »V letu 2015« zamenja z besedno zvezo »V letu 2016«.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2016.
Št. 353-138/99-17
Ajdovščina, dne 30. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost