Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3694. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, na volitvah dne 27. 11. 2015, stran 10725.

  
P O R O Č I L O 
o izidu nadomestnih volitev enega člana državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, na volitvah dne 27. 11. 2015
Volilna komisija Državnotožilskega sveta je na 3. seji 27. 11. 2015, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri nadomestnih volitvah enega člana Državnotožilskega sveta ter zapisnika Volilne komisije Državnotožilskega sveta o ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja in izid nadomestnih volitev enega člana Državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev:
I. IZID GLASOVANJA 
V volilne imenike je bilo vpisanih 219 državnih tožilk in državnih tožilcev (v nadaljevanju: državni tožilci).
Glasovalo je 191 državnih tožilcev, od tega 38 na volišču št. 1 s sedežem na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, 37 na volišču št. 2 s sedežem na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in 116 po pošti (volišče št. 3).
Oddanih je bilo 191 glasovnic.
Nadomestne volitve enega člana Državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, so bile opravljene z enotno kandidatno listo in so državni tožilci volili po enega člana izmed državnih tožilcev, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca.
Izid glasovanja:
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Hinko Jenull
162 glasov
2. Irena Kuzma
22 glasov.
Neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
II. IZID VOLITEV 
Volilna komisija Državnotožilskga sveta je na podlagi določb 97., 99. in 101. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami in dopolnitvami – ZDT-1) v zvezi z določbami 22. do 26. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami – ZS)
u g o t o v i l a, 
da je za enega člana Državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev,
i z v o l j e n: 
HINKO JENULL, vrhovni državni tožilec svétnik, ker je prejel največ glasov.
Št. Drs 3/14-55-AB(VV)
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
Predsednik 
Volilne komisije 
Državnotožilskega sveta 
Aleš Butala l.r.
Člani in namestniki članov Volilne komisije Državnotožilskega sveta
Barbara Jenkole Žigante l.r.
Helga Dobrin l.r.
Zvonka Knavs l.r.
Edvard Ermenc l.r.

AAA Zlata odličnost