Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3693. Odločba o ustanovitvi ustanove “Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost”, stran 10724.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost«, s sedežem v Ljubljani, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV – 2422/15 z dne 14. 10. 2015 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 14. 10. 2015, pri notarju Jožetu Sikošku, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj Chariyo, oglaševalske storitve, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka: 6888119000 ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost,
– s sedežem: v Ljubljani.
2. Namen ustanove je financiranje in podpora družbeno koristnih in dobrodelnih projektov, dejavnosti in organizacij s področij socialnega varstva, pomoči otrokom, družinskega varstva, zagotavljanja solidarnostne pomoči med ljudmi, varstva pred nesrečami, zagotavljanja enakih možnosti, socialne vključenosti in preprečevanja diskriminacije, varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin, mladinskega dela, varstva in promocije zdravja, urejanja in varstva okolja ter ohranjanja narave, zaščite živali, humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, podpore verskim skupnostim in drugih dejavnosti in projektov z družbeno koristnimi učinki. Fundacija nudi pomoč posameznikom, ki živijo v pomanjkanju ali socialni stiski, in ljudem, ki se znajdejo v stiski zaradi nepredvidenih dogodkov (naravne in druge nesreče, smrt v družini, bolezen in drugi dogodki), ter pomoč pri izobraževanju posameznikov.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000,00 eurov.
4. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-4/2015/3
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-2611-0070
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost