Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3463. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Občini Nova Gorica, stran 9780.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Občini Nova Gorica 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, in občinske kolesarske poti.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Mestni občini Nova Gorica z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Mestni občini Nova Gorica med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Mestni občini Nova Gorica in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.);
javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
3. člen 
Lokalne ceste v mestu Nova Gorica in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Nova Gorica in naselje Solkan namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju;
na zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Nova Gorica na ceste enake ali višje kategorije;
na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Nova Gorica in naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
001021
611
Batuje – Preserje
001040
2.460
V
1.048 – Ajdovščina
2.
001041
444
Potoče – Kasovlje – Preserje
001050
1.573
V
3.273 – Ajdovščina
3.
001042
001050
Preserje – Branik
204
1.255
V
4.
001051
001040
Preserje – Sv. Martin
502320
1.722
V
642 – Ajdovščina
5.
001091
001060
Šmarje – Zavino – Sp. Branica
001100
330
V
2.866 – Ajdovščina
6.
001105
001060
križišče proti Štanjelu – Sp. Branica – Mesarji
204
2.500
V
278 – Ajdovščina, 1.297 – Komen
7.
163151
103
Zagora – Preški vrh – Sveta Gora
608
4.009
V
7.195 – Kanal ob Soči
8.
284011
607
Grgar – Grgarske Ravne – Bate
284030
7.160
V
9.
284012
284030
Bate – Lohke – Podlešče
284020
4.596
V
10.
284013
284020
Podlešče – Lokovec – Čepovan
608
7.938
V
11.
284023
284010
Podlešče – Mrcinje – Kanalski vrh
163170
2.741
V
2.809 – Kanal ob Soči
12.
284031
284010
Podlešče – Podlaka – Bate
284010
5.959
V
13.
284032
284010
Bate – Kanalski vrh
163160
2.075
V
2.522 – Kanal ob Soči
14.
284071
607
Čepovanski dol – Grgar – Lokovec
284010
5.955
V
15.
284072
284010
Lokovec – Kladje
Kladje
7.139
V
16.
284111
607
Grgar – Zagorje – Ravnica
608
2.710
V
17.
284112
608
Ravnica – Kromberk
284120
4.938
V
18.
284121
444
Ajševica – Loke
613
457
V
19.
284122
613
Loke – Pod gradom – Kromberk
613
1.806
V
20.
284151
608
Lokve – PD Lazna
PD Lazna
5.014
V
21.
284161
608
Trnovo – Rijavci – PD Kopitnik
PD Kopitnik
5.957
V
22.
284171
103
rondo Rožna Dolina
444
160
V
23.
284172
444
Rožna Dolina – Pristava – Nova Gorica
287030
2.471
V
24.
284181
287020
Solkan – meja R. Italija
meja RI
651
V
25.
284211
611
Zalošče – Saksid I
204
1.938
V
26.
284212
284211
Zalošče – Saksid II
204
33
V
27.
284231
615
Vogrsko – Stara Gora
444
2.693
V
2.910 – Renče-Vogrsko
28.
284281
284270
Vogrsko – akumulacija Vogršček
jezero
581
V
1.955 – Renče - Vogrsko
29.
284321
204
Dornberk – Gradišče nad Prvačino – Renče
260030
3.120
V
2.831 – Renče - Vogrsko
30.
284371
204
Potok pri Dornberku – Železna vrata
175130
5.149
V
728 – Komen
31.
414011
103
rondo Rožna Dolina – Šempeter - Vrtojba
614
157
V
2.193 – Šempeter - Vrtojba
V…vsa vozila
SKUPAJ:
95.247 m
5. člen 
Glavne mestne ceste (LG) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
287011
402
Soška cesta – Vojkova cesta
287011
871
V
2.
287012
287011
Vojkova cesta
103
1.466
V
3.
287021
287012
Lavričeva ulica
287021
145
V
4.
287022
287021
Lavričeva ulica – Cesta IX. korpusa
287011
1.189
V
5.
287031
103
Ulica tolminskih puntarjev
287031
451
V
6.
287032
287031
Ulica tolminskih puntarjev – Erjavčeva ulica
meja RI
1.156
V
7.
287041
287022
Prvomajska ulica I
287041
1.154
V
8.
287042
287041
Prvomajska ulica II
287032
260
V
9.
287051
287032
Kolodvorska pot
284180
1.128
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
7.820 m
6. člen 
Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
288101
287012
Magistrala I
287031
488
V
2.
288102
287031
Magistrala II
288103
386
V
3.
288103
288102
Magistrala – Delpinova ulica
288121
168
V
4.
288111
287021
Ulica Gradnikove brigade
288141
659
V
5.
288121
288141
Delpinova ulica
288103
515
V
6.
288131
287022
Cankarjeva ulica
287032
1.069
V
7.
288141
288121
Rejčeva ulica
287041
543
V
8.
288151
613
Pri hrastu – Ščedne
103
831
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
4.659 m
7. člen 
Mestne in krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
286001
288101
Ul. Zorka Jelinčiča
288111
160
V
2.
286011
288131
Ledine – Ul. Ivana Regenta
288131
456
V
3.
286021
287041
Partizanska ul.
287022
418
V
4.
286031
287032
Bazoviška ul.
287041
330
V
5.
286041
287032
Bidovčeva ul.
287041
213
V
6.
286051
287032
Kosovelova ul. – Trubarjeva ul.
288121
529
V
7.
286061
287031
Gregorčičeva ul.
288102
529
V
8.
286062
286061
Gregorčičeva ul. – Gortanova ul
786591
240
V
9.
286071
284170
Streliška pot
786591
463
V
10.
286081
287012
Sedejeva ul.
HŠ 11
306
V
11.
286101
287022
Ul. XXX. divizije
287012
309
V
12.
286111
287022
Ul. Milojke Štrukelj I
287012
431
V
13.
286112
287012
Ul. Milojke Štrukelj II
286121
314
V
14.
286121
287012
Žabji kraj – Šolska ul.
287011
740
V
15.
286131
286112
Med ogradami
287011
308
V
16.
286141
286121
Zagrad – Ul. Borisa Kalina
286121
593
V
17.
286151
287022
Pot na breg
HŠ 18
221
V
18.
286201
613
Ul. bratov Hvalič
786605
517
V
19.
286211
286201
Ul. Vinka Vodopivca I
284120
1.317
V
20.
286212
286201
Ul. Vinka Vodopivca II
HŠ 2
428
V
21.
286221
286211
Iztokova ul.
HŠ 13
304
V
22.
286231
288151
Pri hrastu – Ul. Vinka Vodopivca
286212
130
V
23.
286241
288151
Damber – Kekčeva pot
784401
1.951
V
24.
286251
288151
Pavšičevo naselje
786253
513
V
25.
286261
288151
Varda
786244
405
V
26.
286271
288151
Ul. Rada Simonitija
786712
178
V
27.
286281
103
Lemutova ul. – Vetrišče
786730
293
V
28.
286291
103
C. 25. junija I
HŠ 1a
119
V
29.
286301
613
C. 25. junija II
786336
236
V
30.
286311
613
Vodovodna pot
786511
297
V
31.
286401
284170
Ul. P. Tomažiča
786134
186
V
32.
286411
284170
Ul. 25. maja
786151
190
V
33.
286421
444
Pod gričem – Vipavska c.
444
396
V
34.
286431
444
bolnica Stara Gora
bolnica
1.159
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
15.179 m
8. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
502371
502310
Ajdovščina – Mravljevi
001050
820
V
712 – Ajdovščina
2.
784011
618
Branik – Pedrovo
HŠ 27
2.143
V
3.
784021
204
Branik – Cvetrož
HŠ 216
971
V
4.
784022
784021
Branik 219
HŠ 219
267
V
5.
784031
784021
Branik 211
HŠ 211
565
V
6.
784041
618
Branik – Tabor
HŠ 115
246
V
7.
784051
204
Branik – cerkev Sv. Urha
784051
509
V
8.
784052
784051
Branik 54
HŠ 54
95
V
9.
784061
204
Steske – žel. postaja
HŠ 2
248
V
10.
784071
204
Steske – Pekel
HŠ N.H.
709
V
11.
784081
001100
Sp. Branica – skozi naselje
001100
410
V
12.
784082
001100
Sp. Branica – proti Lisjakom
razcep
82
V
13.
784091
001100
Branik – Škrbči
001100
118
V
14.
784101
001040
Branik – mimo šole
001040
344
V
15.
784102
784101
Branik 33f
HŠ 33f
145
V
16.
784103
784101
Branik 36d
HŠ 36d
91
V
17.
784111
618
Branik 205 – 148
787021
357
V
18.
784121
204
Branik – Bizjaki – Birsi
204
723
V
19.
784122
784121
Branik 4
HŠ 4
50
V
20.
784123
784121
Branik 11b
HŠ 11b
162
V
21.
784131
609
Čepovan – Dol
608
685
V
22.
784132
784131
Čepovan 126 – 121
784131
140
V
23.
784141
784131
Dol – Podčepovan
784181
469
V
24.
784151
609
Čepovan – Podčepovan I
784181
877
V
25.
784152
784151
Podčepovan – Dol
784181
346
V
26.
784161
608
Čepovan – mimo šole
608
287
V
27.
784162
784161
Čepovan – mimo šole
784161
87
V
28.
784163
784161
Čepovan – pokopališče
pokopališče
19
V
29.
784164
784161
Čepovan 87
HŠ 87
28
V
30.
784165
784161
Čepovan 85
HŠ 85
55
V
31.
784166
784165
Čepovan 81 – 61
784161
112
V
32.
784167
608
Čepovan 90d
HŠ 90d
40
V
33.
784168
608
Čepovan 65
HŠ 65
50
V
34.
784171
609
Čepovan – Želinc
609
334
V
35.
784181
609
Čepovan – Podčepovan II
HŠ 136
820
V
36.
784191
609
Čepovan – Robe
HŠ 116
320
V
37.
784201
608
Nemci 8
razcep
689
V
38.
784211
607
Čepovan – Murovec
HŠ 23
410
V
39.
784221
204
Stritarjeva ul. 2 – 20
611
159
V
40.
784231
204
Ul. Bojana Vodopivca 15
HŠ 15
200
V
41.
784232
611
Ograda 10
HŠ 10
148
V
42.
784241
611
Šinigojska ul. 1 – 5
787011
198
V
43.
784242
787011
Kolodvorska ul. 10a
HŠ 10a
66
V
44.
784251
611
Vodnikova ul. – Kolodvorska ul
787011
512
V
45.
784252
784251
Vodnikova ul. 11 – 2
787011
106
V
46.
784253
784251
Vodnikova ul. 11 – 4
787011
135
V
47.
784254
784251
Vodnikova ul. 25
razcep
72
V
48.
784255
784251
Vodnikova ul. 42
razcep
101
V
49.
784261
611
Skominova ul. 6
HŠ 6
146
V
50.
784262
611
Gregorčičeva ul. 30a
HŠ 30a
104
V
51.
784263
784262
Čuklja 24
HŠ 24
550
V
52.
784264
784263
Čuklja 3
HŠ 3
90
V
53.
784271
284370
Potok pri Dornberku 29a
HŠ 29a
469
V
54.
784281
204
Tabor 8
HŠ 8
493
V
55.
784282
784281
Tabor 48
HŠ 48
44
V
56.
784283
784281
Tabor – krožna skozi naselje
784283
271
V
57.
784291
284210
Saksid 2 – 21
784295
190
V
58.
784292
784295
Saksid 21 – 2
784291
208
V
59.
784293
784292
Saksid 26b
HŠ 26b
62
V
60.
784294
784291
Saksid 12
razcep
131
V
61.
784295
784291
Saksid 13
HŠ 13
107
V
62.
784301
611
Zalošče – skozi naselje
611
585
V
63.
784302
784301
Zalošče 12b – 16
784301
426
V
64.
784303
611
Zalošče 28f
HŠ 28f
145
V
65.
784311
284210
Zalošče – mimo cerkve – Budihni
284210
422
V
66.
784312
284210
Zalošče 59
HŠ 59
45
V
67.
784313
284210
Zalošče 52
HŠ 52
139
V
68.
784314
784313
Zalošče 56
HP 56
54
V
69.
784315
611
Zalošče 34b
HŠ 34b
50
V
70.
784316
611
Zalošče 29b
HŠ 29b
76
V
71.
784317
784316
Zalošče 31c
HŠ 31c
97
V
72.
784321
611
Zalošče 30m
HŠ 30m
175
V
73.
784322
784321
Zalošče 30n
HŠ 30n
308
V
74.
784323
784322
Zalošče 31f
HŠ 31f
216
V
75.
784324
784322
Zalošče 30r
HŠ 30r
182
V
76.
784331
284230
Brdo 4b
HŠ 4b
316
V
77.
784332
784331
Brdo 10
HŠ 10
48
V
78.
784341
204
Draga – Gregorčičeva ul. 2
HŠ 2
132
V
79.
784342
784341
Draga – žel. prehod
prehod
219
V
80.
784351
284110
Grajska c. – Podrob 1
HŠ 1
1.111
V
81.
784352
784351
Podrob 6
HŠ 6
97
V
82.
784361
784371
Loke – Podrob
784351
553
V
83.
784362
784371
Ul. Vinka Vodopivca 105
HŠ 105
184
V
84.
784363
784371
Loke 20
HŠ 20
265
V
85.
784364
284120
Ul. Vinka Vodopivca 154
HŠ 154
140
V
86.
784365
284120
Ul. Vinka Vodopivca 122
HŠ 122
67
V
87.
784371
613
Ajševica – Loke – Pod gradom
284120
3.371
V
88.
784381
784385
Loke 27a
HŠ 27a
702
V
89.
784382
284120
Loke 38 – 33
784381
439
V
90.
784383
784381
Loke – sp. del naselja
284120
360
V
91.
784384
784381
Loke 17a
HŠ 17a
160
V
92.
784385
784371
Loke 16a
HŠ 16a
506
V
93.
784386
784385
Loke 15
HŠ 15
142
V
94.
784391
784421
Pod Škabrijelom – Kozaršče – Vratca
284110
1.841
V
95.
784392
784391
Pod Škabrijelom 54
HŠ 54
214
V
96.
784401
286241
Kekčeva pot – Pod Škabrijelom
784403
539
V
97.
784402
784403
Pod Škabrijelom 45
HŠ 45
371
V
98.
784403
784400
Pod Škabrijelom 47
HŠ 47
430
V
99.
784404
286241
Kromberk – planinski dom
784404
266
V
100.
784411
286211
Med trtami 79 – 1
784412
589
V
101.
784412
286211
Med trtami 2
HŠ 2
614
V
102.
784413
284110
Breg 6
HŠ 6
178
V
103.
784414
284110
Breg 9
razcep
201
V
104.
784415
284110
Breg 1
HŠ 1
166
V
105.
784416
284110
Breg 22a
HŠ 22a
325
V
106.
784417
784416
Breg 7
HŠ 7
207
V
107.
784418
284110
Breg 24
HŠ 24
189
V
108.
784421
286241
Pod Škabrijelom 50 – 9
286241
1.654
V
109.
784422
784421
Pod Škabrijelom 43
HŠ N.H.
532
V
110.
784423
784422
Pod Škabrijelom 35
HŠ 35
114
V
111.
784424
784421
Pod Škabrijelom 14
HŠ 14
337
V
112.
784451
608
Lokve – mimo gozd. šol. centra
608
638
V
113.
784452
608
Lokve – priključek
784451
81
V
114.
784461
608
Lokve 36
HŠ 36
152
V
115.
784462
284150
Lokve 43a
HŠ 43a
98
V
116.
784463
284150
Lokve 41
HŠ 41
108
V
117.
784464
284150
Lokve 44f – 39k
284150
313
V
118.
784481
609
Lokve 67
HŠ 67
184
V
119.
784491
284150
Lazna 1
HŠ 1
1.138
V
120.
784492
284150
Lazna 14
razcep
464
V
121.
784501
444
Šempas – Hrastov hrib
HŠ 3a
2.552
V
122.
784511
444
Gorenje Visoko – Dolensko polje
784512
1.002
V
123.
784512
444
G. Visoko – D. Visoko – Podgrac
784521
2.875
V
124.
784513
784512
Vitovlje 81
HŠ 81
158
V
125.
784521
444
Podgrac – jezero Vogršček
jezero
2.053
V
126.
784531
444
Osek – pokopališče
787161
537
V
127.
784532
784531
Osek 16
HŠ 16
48
V
128.
784533
784531
Osek 16a
HŠ 16a
72
V
129.
784541
784542
Cerkev Sv. Lucije – Dolenje – Užiče
784544
1.838
V
130.
784542
784544
Užiče – Vitovlje – Čikavec
444
3.030
V
131.
784543
784541
Vitovlje 10
HŠ 10
50
V
132.
784544
784540
Vitovlje 15a
HŠ 15a
64
V
133.
784545
784542
Vitovlje 31
HŠ 31
83
V
134.
784546
784542
Vitovlje 45c
HŠ 45c
26
V
135.
784547
784542
Vitovlje 45l
HŠ 45l
76
V
136.
784551
787161
Osek 72a
HŠ 72a
80
V
137.
784552
787161
Osek 56 – 67
787161
133
V
138.
784553
787161
Osek 88
razcep
199
V
139.
784554
784553
Osek – povezava
784555
38
V
140.
784555
784553
Osek 85
HŠ 85
49
V
141.
784556
784551
Osek 49c
HŠ 49c
181
V
142.
784557
787161
Osek 27b – 51
787161
247
V
143.
784558
787161
Osek 27
HŠ 27
74
V
144.
784559
787161
Osek 22
HŠ 22
106
V
145.
784561
444
Osek 105a
787161
457
V
146.
784562
784561
Osek 4b – Vitovlje 70a
787161
65
V
147.
784563
787161
Vitovlje 70a – Osek 91
794541
286
V
148.
784564
784563
Osek 106 – 105
787161
122
V
149.
784565
784541
Vitovlje – mimo pokopališča
784563
249
V
150.
784566
784541
Vitovlje 50
HŠ 50
216
V
151.
784581
784512
Rimc – Ovčji plac
784501
590
V
152.
784601
787151
Ozeljan – Šmihel
784611
1.700
V
153.
784602
784601
Ozeljan 70
HŠ 70
34
V
154.
784603
784601
Ozeljan 83 – pokopališče
787151
122
V
155.
784604
784601
Ozeljan 121
razcep
333
V
156.
784605
784601
Ozeljan 120
HŠ N.H.
147
V
157.
784611
444
Livišče – Šmihel – pokopališče
pokopališče
2.859
V
158.
784621
784611
Šmihel – Ozeljan
784601
1.172
V
159.
784622
784621
Šmihel 23
HŠ 23
163
V
160.
784631
787141
Konče – Opade
HŠ 65
1.726
V
161.
784632
784631
Ozeljan 127a – 126a
784631
102
V
162.
784633
784631
Ozeljan 140
HŠ 140
655
V
163.
784634
784631
Ozeljan 130
HŠ 130
39
V
164.
784635
784631
Ozeljan 133
HŠ 133
80
V
165.
784651
787151
Ozeljan 64
HŠ 64
485
V
166.
784652
787151
Ozeljan 61d
HŠ 61d
86
V
167.
784661
785441
Šmihel 14
HŠ 14
134
V
168.
784663
784611
Šmihel 18
HŠ 18
56
V
169.
784671
784601
Ozeljan 89e
HŠ 89e
218
V
170.
784672
784601
Ozeljan 110d
HŠ 110d
214
V
171.
784673
784601
Na hribu – Šmihel
784611
473
V
172.
784674
784673
Šmihel 38 – 43a
784611
182
V
173.
784681
787151
Ozeljan 31 – 29a
787141
388
V
174.
784683
787151
Ozeljan 39b
HŠ 39b
96
V
175.
784691
787181
Prvačina – mimo cerkve
784701
636
V
176.
784692
787181
Prvačina 111d
HŠ 111d
125
V
177.
784693
787181
Prvačina 88a
HŠ 88a
162
V
178.
784694
784691
Prvačina 182 – 192
784697
151
V
179.
784695
784694
Prvačina 159 – 162
784696
32
V
180.
784696
784691
Prvačina 173 – 157
784697
148
V
181.
784697
784731
Prvačina 209 – 213
784731
95
V
182.
784701
787181
Prvačina 136
HŠ 136
365
V
183.
784702
784701
Prvačina – mimo pokopališča
784691
339
V
184.
784703
784701
Prvačina 133
HŠ 133
78
V
185.
784704
787181
Prvačina 138b
HŠ 138b
68
V
186.
784705
787181
Prvačina 140
HŠ 140
39
V
187.
784711
204
Prvačina – Pod Frato
787181
794
V
188.
784712
784711
Prvačina 11a
HŠ 11a
113
V
189.
784721
787181
Prvačina 36a – 21
787181
440
V
190.
784722
784721
Prvačina 39a
HŠ 39a
85
V
191.
784723
784721
Prvačina 28
HŠ 28
45
V
192.
784724
787181
Prvačina 40b
HŠ 40b
56
V
193.
784725
784721
Prvačina 49a
HŠ 49a
197
V
194.
784726
787181
Prvačina 56a
razcep
211
V
195.
784727
787182
Prvačina 66
HŠ 66
49
V
196.
784731
787181
Prvačina – vod. akum. Vogrsko
284280
2.417
V
197.
784732
784731
Prvačina 223b
HŠ 223b
180
V
198.
784741
784731
Prvačina 247
razcep
822
V
199.
784751
787191
Ravnica 23 – 28
284110
179
V
200.
784752
784753
Ravnica 36 – 21
784751
141
V
201.
784753
284110
Ravnica 10 – 15
284110
132
V
202.
784755
784753
Ravnica 14 – 38
284110
75
V
203.
784756
284110
Ravnica – pokopališče
pokopališče
54
V
204.
784761
284110
Ravnica – Pri peči
HŠ 43
1.030
V
205.
784762
784761
Ravnica 45
HŠ 45
49
V
206.
784791
608
Ravnica 3
razcep
356
V
207.
784801
608
Sedovec – Podgozd
HŠ 6
1.646
V
208.
784811
784801
Podgozd 15
razcep
1.163
V
209.
784821
784801
Ravnica – Draga
HŠ 55
308
V
210.
784881
784920
Arčoni – Gradišče nad Prvačino
785670
252
V
1.073 – Renče - Vogrsko
211.
784991
444
Rožna Dolina – Pikol
HŠ 88
198
V
212.
785011
286431
Liskur 12
razcep
170
V
213.
785012
785011
Liskur 14
HŠ 14
38
V
214.
785021
286431
Stara Gora – krožna okoli bolnice
785021
376
V
215.
785031
444
Ajševica – Mandrija
HŠ 83
1.682
V
216.
785041
444
Ajševica – Gmajna
785031
1.003
V
217.
785042
444
Vipavska cesta 144
HŠ 144
237
V
218.
785051
444
Ul. partizanske tehnike 4
HŠ 4
197
V
219.
785052
787201
Ul. partizanske tehnike 5
razcep
124
V
220.
785061
444
Ajševica 11 – 6
444
413
V
221.
785091
444
Vipavska c. 100b
HŠ 100b
320
V
222.
785101
286431
Liskur 8
HŠ 8
282
V
223.
785111
284230
Ul. Andreja Kumarja 1
razcep
78
V
224.
785112
785111
Ul. Andreja Kumarja 13
HŠ 13
196
V
225.
785113
284230
Ul. Andreja Kumarja 7
HŠ 7
146
V
226.
785121
284230
Stara Gora 4
HŠ 4
108
V
227.
785123
284230
Stara Gora 10
HŠ 10
52
V
228.
785131
787171
Stara Gora – Bavconov vrh
HŠ 17b
574
V
229.
785151
284160
Trnovo – Rijavci
HŠ 79
84
V
230.
785152
785151
Trnovo 73
HŠ 73
42
V
231.
785161
787131
Voglarji 55
HŠ N.H.
376
V
232.
785171
001020
Preserje – Vrh
785171
2.257
V
233.
785172
785171
Preserje 105a
HŠ 105a
111
V
234.
785173
785171
Preserje 103
HŠ 103
106
V
235.
785181
787111
Bate 56
HŠ 56
135
V
236.
785311
608
Trnovo – mimo pokopališča
787131
277
V
237.
785321
608
Trnovo 102
razcep
92
V
238.
785331
284160
Trnovo – Rezija
HŠ 66
721
V
239.
785332
284160
Trnovo 31a
HŠ 31a
335
V
240.
785341
785331
Trnovo – Trpinovišče
HŠ 125
1.002
V
241.
785351
787131
Voglarji – Zavrh
HŠ 54
465
V
242.
785361
787131
Voglarji – Podgozd
784801
2.618
V
243.
785362
785361
Voglarji 16
HŠ 16
550
V
244.
785363
785361
Voglarji 26
HŠ 26
234
V
245.
785364
785361
Voglarji 39
razcep
440
V
246.
785365
785361
Voglarji 23
HŠ 23
73
V
247.
785366
785361
Voglarji 21
HŠ 21
243
V
248.
785371
608
Trnovo 45 – 88b
284160
333
V
249.
785372
785371
Trnovo 47 – 63
284160
194
V
250.
785373
608
Trnovo 19 – 29
284160
171
V
251.
785374
785371
Trnovo 53a
HŠ 53a
51
V
252.
785381
608
Voglarji – Kolanovšče
HŠ 1
664
V
253.
785391
444
Šempas – Turjak
615
2.668
V
1.233 – Renče - Vogrsko
254.
785401
787141
Šempas – Lepenje
HŠ 59
925
V
255.
785411
444
Šempas 22a
razcep
493
V
256.
785421
785390
Šempasko polje – Kurnik
HŠ 116
1.307
V
87 – Renče - Vogrsko
257.
785431
784501
Vitovlje – Šempas – čez polje
785391
497
V
258.
785441
784611
Šmihel – Livišče
HŠ 12
911
V
259.
785451
784501
Vitovlje – Brdce
HŠ 89
287
V
260.
785461
444
Šempas – Lepenje
787141
538
V
261.
785471
785481
Šempas 58
HŠ 58
367
V
262.
785472
785471
Šempas 61c
HŠ 61c
135
V
263.
785481
444
Šempas – skozi naselje
444
761
V
264.
785482
444
Šempas 138 – 155
785481
64
V
265.
785483
444
Šempas 129 – 138
785482
139
V
266.
785484
785483
Šempas 141 – 142
785481
57
V
267.
785485
785483
Šempas 125 – 147
785481
129
V
268.
785486
785481
Šempas 89
HŠ 89
101
V
269.
785487
785481
Šempas 103 – 113
785485
114
V
270.
785488
785481
Šempas – pokopališče
pokopališče
75
V
271.
785489
785486
Šempas – pešpot proti cerkvi
785487
46
P
272.
785491
284010
Banjšice – Lohke
785492
196
V
273.
785492
785491
Banjšice 26
HŠ 26
210
V
274.
785493
284010
Banjšice 4 – 20
785492
272
V
275.
785494
284010
Banjšice 8 – 12
284010
235
V
276.
785501
284010
Banjšice – Podlešče
HŠ 80
175
V
277.
785502
785501
Banjšice 78
HŠ 78
55
V
278.
785511
284010
Podlešče – Trušnje
284020
449
V
279.
785512
284020
Banjšice 62
HŠ 62
102
V
280.
785513
284020
Trušnje – pokopališče
pokopališče
141
V
281.
785521
284020
Banjšice – Draga
HŠ 54
174
V
282.
785522
284020
Banjšice 58
HŠ 58
23
V
283.
785541
787121
Banjšice – Ošlakarji
HŠ 27
482
V
284.
785542
787121
Banjšice – Humarji
HŠ 33
234
V
285.
785543
785541
Ošlakarji – Humarji
785542
99
V
286.
785551
284030
Banjšice – Mokrini
HŠ 122
472
V
287.
785552
284030
Banjšice 111 – 116
785551
53
V
288.
785561
284030
Banjšice – Kuščarji
HŠ 121
234
V
289.
785562
284030
Banjšice 105
HŠ 105
60
V
290.
785563
284030
Banjšice 97
HŠ 97
89
V
291.
785564
284030
Banjšice 98
HŠ 98
130
V
292.
785565
284030
Banjšice 84
HŠ 84
54
V
293.
785571
444
Šempas 187
HŠ 187
154
V
294.
785671
284320
Gradišče nad Prvačino – Turn
HŠ 97
793
V
295.
785672
785671
Gradišče nad Prvačino 53
HŠ 53
77
V
296.
785673
785671
Gradišče nad Prvačino – cerkev
cerkev
54
V
297.
785674
785671
Gradišče nad Prvačino 76 – 81
785671
96
V
298.
785675
785671
Gradišče nad Prvačino 83
HŠ 83
94
V
299.
785681
284320
Gradišče nad Prvačino – pokopališče
pokopališče
186
V
300.
785701
785671
Gradišče nad Prvačino – Hrib
HŠ 95
237
V
301.
785711
284320
Gradišče nad Prvačino – Cinkovec
HŠ 6
588
V
302.
785721
785751
Grgar – Fobca
HŠ 185
1.973
V
303.
785722
785721
Grgar 194a
HŠ 194a
71
V
304.
785723
785721
Grgar 182
HŠ 182
75
V
305.
785731
785760
Grgar – Gorenja vas
razcep
615
V
306.
785741
284110
Grgar – Zagorje
284110
189
V
307.
785743
284110
Grgar 214
HŠ 214
82
V
308.
785744
284110
Grgar – Brstovnik
HŠ N.H.
193
V
309.
785745
284110
Grgar 65e
HŠ 65e
77
V
310.
785751
607
Grgar 49 – 111
284010
388
V
311.
785752
607
Grgar – za cerkvijo
HŠ 81
71
V
312.
785753
785752
Grgar 79a
HŠ 79a
37
V
313.
785755
284010
Grgar 90
HŠ 90
101
V
314.
785761
284010
Grgar 114 – 127
785731
337
V
315.
785762
284010
Grgar 162 – 158
785761
297
V
316.
785763
785761
Grgar – Poncale
HŠ 126
432
V
317.
785764
785731
Grgar 156 – 135
785731
118
V
318.
785765
785731
Grgar 148
HŠ 148
64
V
319.
785766
284010
Grgar 163a
HŠ 163a
123
V
320.
785767
284010
Grgar 165o
HŠ 165o
206
V
321.
785771
787111
Bate 72
HŠ 72
30
V
322.
785781
284010
Grgarske Ravne – Baske
HŠ 23
2.267
V
323.
785782
284010
Grgarske Ravne 42
HŠ 42
53
V
324.
785783
284010
Grgarske Ravne 30 – 41
785785
77
V
325.
785784
284010
Grgarske Ravne 67
HŠ 67
117
V
326.
785785
785784
Grgarske Ravne 52
HŠ 52
168
V
327.
785786
785785
Grgarske Ravne 57
HŠ 57
98
V
328.
785787
785785
Grgarske Ravne 44
HŠ 44
58
V
329.
785791
284030
Bate – Ježevec
HŠ 47
406
V
330.
785792
284030
Bate 38
HŠ 38
60
V
331.
785793
284010
Bate 7 – 17
284010
188
V
332.
785794
785793
Bate 11a
HŠ 11a
43
V
333.
785795
284010
Bate – povezava
284030
342
V
334.
785801
787111
Čeferinovšče – Sedevčiči
HŠ 76
719
V
335.
785811
787111
Bate – Pičulini
HŠ 59
203
V
336.
785821
284010
Grgarske Ravne – Dragovica
HŠ 23
1.463
V
337.
785822
785821
Dragovica 12
HŠ 12
122
V
338.
785831
787101
Bitež – Baske
HŠ 20
1.639
V
339.
785841
284070
Kladje – Vetrnik
420130
1.986
V
1.151 – Tolmin
340.
785851
284070
Kladje – Griva – Grudnica
HŠ 227
2.410
V
2.035 – Tolmin
341.
785861
284070
Lokovec – Gorjupi
HŠ 11
597
V
342.
785871
284070
Lokovec – Novo mesto
HŠ 117
1.840
V
343.
785881
284070
Lokovec 151
razcep
1.139
V
344.
785891
284020
Banjšice – Bucki
787121
492
V
345.
785892
284020
Banjšice 41
HŠ 41
52
V
346.
785894
785891
Banjšice 51
HŠ 51
39
V
347.
785901
609
Čepovan – Drage
HŠ 99
376
V
348.
785911
785390
Turjak – Jazbine
785920
492
V
375 – Renče - Vogrsko
349.
785941
615
Ozeljan – Kmetijska zadruga
KZ
233
V
350.
785951
784542
Vitovlje – cerkev Sv. Marije
parkirišče
1.481
V
351.
785952
785951
cerkev Sv. Marije
cerkev
155
P
352.
785953
785951
Vitovlje 19
HŠ 19
120
V
353.
785961
284010
Lokovec – Mokrin
HŠ 44
254
V
354.
785962
284010
Lokovec 90
razcep
130
V
355.
785963
284010
Lokovec 48
razcep
719
V
356.
785964
284070
Lokovec 94
razcep
1.478
V
357.
785965
284010
Čepovan 31
HŠ 31
79
V
358.
785971
609
Čepovan – Lokovec
284070
2.044
V
359.
785981
608
Trnovo – mimo žage
HŠ 1n
193
V
360.
785982
608
Trnovo 2a – 1h
785981
240
V
361.
785984
785982
Trnovo 2g – 2m
HŠ 2m
106
V
362.
785991
608
Trnovo 98a – 98b
608
190
V
363.
786011
284170
Pristava – Strma pot
786140
461
V
364.
786021
284320
Gradišče nad Prvačino – Drvišče
razcep
304
V
365.
786051
444
Šempas 29 – 50
785481
129
V
366.
786052
444
Šempas 33m
HŠ 33m
163
V
367.
786053
444
Šempas 33 – 33a
786052
77
V
368.
786054
786052
Šempas 33f – 88
785486
185
V
369.
786071
287011
Soška c. 13
HŠ 13
101
V
370.
786072
287011
Soška c. 34
HŠ 34
197
V
371.
786081
786401
Miloševa ul. 3
HŠ N.H.
95
V
372.
786091
287041
Prvomajska ul. 112
HŠ 112
168
V
373.
786101
286401
Sončna ul. 23
HŠ 23
124
V
374.
786102
786101
Sončna ul. 11
HŠ 11
101
V
375.
786111
786441
Vrtna ul. 6
786121
104
V
376.
786121
287032
Erjavčeva ul. 5
786111
126
V
377.
786132
286401
Ul. P. Tomažiča 6
HŠ 6
42
V
378.
786133
286401
Ul. P. Tomažiča 20
HŠ 20
113
V
379.
786134
286401
Ul. P. Tomažiča 29
HŠ 29
187
V
380.
786141
284170
Strma pot 11 – 4
786011
147
V
381.
786142
786011
Strma pot 8
HŠ 8
58
V
382.
786143
786011
Strma pot 7
HŠ 7
80
V
383.
786151
286411
Ul. Jožeta Mihevca 9
HŠ 9
226
V
384.
786152
286411
Ul. 25. maja 29 – 53
786300
219
V
385.
786153
444
Ul. Angela Besednjaka 3
HŠ 3
104
V
386.
786154
444
Vipavska c. 19
HŠ 19
97
V
387.
786155
444
Vipavska c. 33
HŠ 33
64
V
388.
786161
286131
Med ogradami 7
HŠ 7
59
V
389.
786162
286131
Med ogradami 19
HŠ 19
64
V
390.
786163
286131
Med ogradami 29
HŠ 29
64
V
391.
786164
286131
Med ogradami 14
HŠ 14
83
V
392.
786165
286131
Med ogradami 36
HŠ 36
124
V
393.
786171
786272
Trg Marka Plenčiča 3 – 21a
786272
111
V
394.
786172
786171
Trg Marka Plenčiča 18 – 1
786551
205
V
395.
786173
786172
Trg Marka Plenčiča 1
razcep
109
V
396.
786181
286111
Na potoku 10
HŠ 10
46
V
397.
786191
286421
Pod gričem 45
HŠ 45
165
V
398.
786192
786190
Pod gričem 1
HŠ 1
86
V
399.
786193
786192
Pod gričem 15
HŠ 15
149
V
400.
786194
786193
Pod gričem 31
HŠ 31
68
V
401.
786195
286421
Pod gričem 49 – 6
786190
136
V
402.
786196
286421
Vipavska c. 69a
HŠ 69a
36
V
403.
786201
444
Ul. 9. maja 29
HŠ 29
187
V
404.
786211
444
Ul. Ljuba Šercerja 24
HŠ 24
226
V
405.
786212
444
Ul. Ljuba Šercerja 8
HŠ 8
124
V
406.
786221
286221
Iztokova ul. 4
HŠ 4
43
V
407.
786222
286221
Iztokova ul. 14
HŠ 14
110
V
408.
786223
286221
Iztokova ul. 36
HŠ 36
106
V
409.
786224
286221
Iztokova ul. 54a
HŠ 54a
99
V
410.
786225
286221
Iztokova ul. 70
HŠ 70
100
V
411.
786226
286221
Iztokova ul. 21
HŠ 21
109
V
412.
786227
786224
Iztokova ul. 68
HŠ 68
35
V
413.
786231
286201
Ul. bratov Hvalič 148
HŠ 148
40
V
414.
786232
286201
Ul. bratov Hvalič 144
HŠ 144
42
V
415.
786233
286201
Ul. bratov Hvalič 140
HŠ 140
42
V
416.
786234
286201
Ul. bratov Hvalič 135
HŠ 135
38
V
417.
786235
286201
Ul. bratov Hvalič 131
HŠ 131
22
V
418.
786241
286261
Varda 20
HŠ 20
221
V
419.
786242
286261
Varda 5
HŠ 5
45
V
420.
786243
286261
Varda 42
HŠ 42
84
V
421.
786244
286261
Varda 58
HŠ 58
149
V
422.
786251
286251
Pavšičevo nas. 23
HŠ 23
68
V
423.
786252
286251
Pavšičevo nas. 31
HŠ 31
61
V
424.
786253
286251
Pavšičevo nas. 41
HŠ 41
64
V
425.
786254
286251
Pavšičevo nas. 45
HŠ 45
71
V
426.
786261
286041
Valenčičeva ul. 3
HŠ 3
36
V
427.
786262
286041
Prvomajska ul. 10
HŠ 10
37
V
428.
786271
287011
Pot na Drage 5
HŠ 5
198
V
429.
786272
287011
Mizarska ul. 2 – 11
286121
342
V
430.
786281
286112
Sočebranova ul. 8
HŠ 8
112
V
431.
786282
786281
Sočebranova ul. 13
HŠ 13
53
V
432.
786291
287032
Železničarska pot 4
HŠ 4
135
V
433.
786292
287032
Erjavčeva ul. 41
HŠ 41
89
V
434.
786301
286411
Ul. 25. maja 19
HŠ 19
87
V
435.
786302
786152
Ul. 25. maja 45
HŠ 45
59
V
436.
786303
786152
Ul. 25. maja 46
HŠ 65
140
V
437.
786304
786152
Ul. 25. maja 85
HŠ 85
163
V
438.
786311
284180
C. IX. korpusa – Velika pot
meja RI
506
V
439.
786312
786311
Velika pot 10a
HŠ 10a
70
V
440.
786313
786311
Velika pot 24
HŠ 24
106
V
441.
786314
786313
Velika pot 21 – 19
786311
107
V
442.
786315
786313
Velika pot 35 – 31
786311
105
V
443.
786316
287022
Velika pot – do železnice
železnica
94
V
444.
786317
286151
Langobardska ul. – Klanec
287011
485
V
445.
786318
786317
Klanec 14 – 68
287011
150
V
446.
786321
786342
Kromberška c. 4
HŠ 4
89
V
447.
786322
786342
Kromberška c. 28
HŠ 28
118
V
448.
786331
286301
C. 25. junija 1m
HŠ 1m
135
V
449.
786332
786336
C. 25. junija 1h
HŠ 1h
147
V
450.
786333
786330
Barje 1
HŠ 1
113
V
451.
786334
786330
Barje 5a
HŠ 5a
125
V
452.
786335
786334
Barje 20
HŠ 20
233
V
453.
786336
286301
C. 25. junija – Barje 4
786330
217
V
454.
786341
786301
C. 25. junija 3 – 31
978451
417
V
455.
786342
613
Kromberška c. 12
786320
44
V
456.
786343
786341
C. 25. junija 2b
HŠ 2b
54
V
457.
786344
103
Vojkova c. 107a
HŠ 107a
123
V
458.
786351
288102
C. 15. septembra 2 – 12c
286061
162
V
459.
786352
286061
C. 15. septembra 6 – 2
786423
167
V
460.
786353
288102
Kidričeva ul. 25 c – 33c
286061
156
V
461.
786354
286061
Kidričeva ul. 35
HŠ 35
94
V
462.
786355
288103
Trubarjeva ul. 7b
HŠ 7b
119
V
463.
786361
286062
Gortanova ul. 43
HŠ 43
165
V
464.
786362
786361
Gortanova ul. 35
HŠ 35
152
V
465.
786371
787001
Grčna 43 – 49
787001
214
V
466.
786372
787001
Grčna 52 – 44
787001
249
V
467.
786373
787001
Grčna 81 – 51
786371
201
V
468.
786381
286011
Rejčeva ul. 22a
HŠ 22a
52
V
469.
786382
286011
Ledine 169
HŠ 169
254
V
470.
786383
286011
Ledine 31 – 125
786382
117
V
471.
786384
286011
Ul. Ivana Regenta 69
HŠ 69
169
V
472.
786391
286281
Lemutova ul. 44
HŠ 44
350
V
473.
786401
286031
Marušičeva ul. 1 – 6
286041
137
V
474.
786411
286021
Partizanska ul. 47a
HŠ 47a
143
V
475.
786412
286021
Partizanska ul. 55
HŠ 55
87
V
476.
786413
286021
Prvomajska ul. 78
HŠ 78
37
V
477.
786421
286061
Pod Grčno 50 – 15
786423
334
V
478.
786422
286061
Pod Grčno 42 – 44
786421
78
V
479.
786423
787001
Pod Grčno 9 – 2
786352
114
V
480.
786424
786421
Pod Grčno 36
HŠ 36
73
V
481.
786425
786421
Pod Grčno 28
HŠ 28
78
V
482.
786426
786421
Pod Grčno 6
HŠ 6
99
V
483.
786427
786421
Pod Grčno 12
HŠ 12
86
V
484.
786431
786272
Ul. za spomenikom 1a
HŠ 1a
113
V
485.
786432
786272
Ul. za spomenikom 17
HŠ 17
106
V
486.
786433
786272
Mizarska ul. 25
HŠ 25
70
V
487.
786441
287032
Tumova ul. 1 – 10
786451
123
V
488.
786451
288121
Prešernova ul. 2 – 20
286051
322
V
489.
786481
786134
Ul. Sergeja Mašere 7
HŠ 7
138
V
490.
786482
786481
Ul. Sergeja Mašere 15
HŠ 15
37
V
491.
786491
286111
Ul. Milojke Štrukelj 26
HŠ 26
112
V
492.
786492
286112
Ul. Milojke Štrukelj 66
HŠ 66
103
V
493.
786493
786491
Ul. Milojke Štrukelj 38
HŠ 38
40
V
494.
786501
287012
Stara pot 2 – 12
286101
203
V
495.
786511
286311
Vodovodna pot 1
p. 1402
307
V
496.
786521
786523
Pod vinogradi 12 – 8
286141
246
V
497.
786522
786521
Pod vinogradi 65
HŠ 65
218
V
498.
786523
286121
Žabji kraj – Ščedne
103
674
V
499.
786531
286111
Ul. Matevža Veluščka 22
HŠ 22
172
V
500.
786532
786531
Ul. Matevža Veluščka 10
HŠ 10
40
V
501.
786533
786531
Ul. Matevža Veluščka 20
HŠ 20
27
V
502.
786541
286111
Ul. Trinka Zamejskega 2 – 20
786651
162
V
503.
786551
287011
Trg Jožeta Srebrniča 9
786272
69
V
504.
786561
287022
Ul. Maksa Valentinčiča 26
HŠ 26
209
V
505.
786562
286111
Ul. Klementa Juga 18
HŠ 18
251
V
506.
786571
287011
Pionirska ul. 17
HŠ 17
219
V
507.
786581
286101
Ul. XXX. divizije 22
HŠ 22
145
V
508.
786582
286101
Ul. XXX. divizije 78
HŠ 78
189
V
509.
786583
287021
Ul. Gradnikove brigade 61
HŠ 61
100
V
510.
786584
287012
Vojkova c. 43
HŠ 43
87
V
511.
786585
286101
Ul. XXX. divizije 5c
HŠ 5c
38
V
512.
786591
286062
Gortanova ul. – Streliška pot
286071
116
V
513.
786601
286201
Ul. bratov Hvalič 10
HŠ 10
150
V
514.
786602
286201
Ul. bratov Hvalič 26
HŠ 26
173
V
515.
786603
286201
Ul. bratov Hvalič 44
HŠ 44
198
V
516.
786604
286201
Ul. bratov Hvalič 57
HŠ 57
162
V
517.
786605
286201
Ul. bratov Hvalič 78
HŠ 78
185
V
518.
786606
286201
Ul. bratov Hvalič 98
HŠ 98
268
V
519.
786611
286051
Kosovelova ul. 14
HŠ 14
41
V
520.
786612
287032
Ul. Marija Kogoja I
786613
121
V
521.
786613
786612
Ul. Marija Kogoja II
HŠ 40
299
V
522.
786621
786562
Ob parku 15 – 1
786741
144
V
523.
786631
286131
Pirjevčeva ul. 2 – 17
786571
124
V
524.
786651
286111
Tominčeva ul. 1 – 22
786541
248
V
525.
786661
286141
Pod vinogradi 2
HŠ 2
80
V
526.
786662
286141
Ul. Borisa Kalina 48
HŠ 48
69
V
527.
786663
286141
Ul. Borisa Kalina 71
HŠ 71
95
V
528.
786664
286141
Ul. Borisa Kalina 43
HŠ 43
79
V
529.
786665
286141
Ul. Borisa Kalina 5d
HŠ 5d
146
V
530.
786671
286121
Ul. Josipa Makuca 22
HŠ 22
196
V
531.
786672
786671
Ul. Josipa Makuca 8
HŠ 8
47
V
532.
786673
286121
Šolska ul. 68
HŠ 68
33
V
533.
786674
286121
Šolska ul. 66
HŠ 66
61
V
534.
786681
287022
Ul. Ludvika Slokarja 2 – 10
786562
133
V
535.
786691
286131
Ul. Matije Doljaka 4 – 14
786571
143
V
536.
786701
786562
Ul. Milana Klemenčiča 10 – 1
786562
160
V
537.
786702
786701
Ul. Milana Klemenčiča 24
HŠ 24
79
V
538.
786711
286271
Ul. Rada Simonitija 27
HŠ 27
86
V
539.
786712
286271
Ul. Rada Simonitija 30
HŠ 30
105
V
540.
786713
288151
Ščedne – proti tunelu
786732
356
V
541.
786721
286211
Ul. Toma Brejca 18
HŠ 18
229
V
542.
786722
286211
Ul. Vinka Vodopivca 47b
HŠ 47b
89
V
543.
786731
286281
Vetrišče 29
HŠ 29
218
V
544.
786732
286281
Vetrišče 8 – 2
786713
188
V
545.
786741
287022
Vezna pot 1 – 16
786561
188
V
546.
786761
286061
Kajuhova ul. 4
HŠ 4
63
V
547.
786771
786318
Longobardska ul. 2 – 15
786317
186
V
548.
786772
786318
Klanec 17
HŠ 17
72
V
549.
786773
786317
Klanec 6e
HŠ 6e
138
V
550.
786774
286151
Solkan – športni objekti
parkirišče
347
V
551.
786781
286071
Streliška pot – podvoz G2 103
gozdna c.
255
V
552.
786782
284170
Streliška pot 2
HŠ 2
330
V
553.
786783
284170
Kostanjeviški samostan
HŠ 1
378
V
554.
786791
284170
Kostanjeviška c. 43
HŠ 43
175
V
555.
786792
284170
Kostanjeviška c. 44
HŠ 44
98
V
556.
786802
784501
Šempas 42b
p. 5323
165
V
557.
786811
444
Šempas 8h
HŠ 8h
326
V
558.
787001
103
Grčna 2a – 66
286062
698
V
559.
787002
787001
Grčna 11
HŠ 11
96
V
560.
787003
787002
Grčna 25
HŠ 25
42
V
561.
787011
611
Kolodvorska ul. 17a
HŠ 17a
225
V
562.
787021
618
Branik – žel. postaja
HŠ 147
398
V
563.
787022
787021
Branik 156
HŠ 156
101
V
564.
787031
609
Čepovan 178 – 174
785851
1.826
V
565.
787033
785841
Lokovec 223
razcep
238
V
566.
787034
787033
Lokovec 219
HŠ 219
221
V
567.
787041
001050
Preserje 5c
HŠ 5c
69
V
568.
787042
001050
Preserje – Mravljevi
001050
125
V
569.
787043
001050
Preserje 21
HŠ 21
46
V
570.
787044
001020
Preserje – skozi naselje
001020
156
V
571.
787045
001020
Preserje 55
HŠ 55
60
V
572.
787046
001020
Preserje 75
HŠ 75
174
V
573.
787051
287041
Prvomajska ul. 50
HŠ 50
90
V
574.
787052
787051
Prvomajska ul. 36
HŠ 36
94
V
575.
787053
286031
Bizoviška ul. 16
HŠ 16
29
V
576.
787054
286031
Bizoviška ul. 10b
HŠ 10b
66
V
577.
787061
288101
Kidričeva ul. 7
HŠ 7
158
V
578.
787062
288111
Ul. Gradnikove brigade 4b
HŠ 4b
52
V
579.
787063
288111
Bevkov trg 6 – 2
288101
161
P
580.
787071
286081
Sedejeva ul. 4
HŠ 4
127
V
581.
787072
286081
Sedejeva ul. 7
HŠ 7
119
V
582.
787081
288151
Pri hrastu 14
HŠ 14
62
V
583.
787082
286212
Ul. Vinka Vodopivca 6 – 15a
286212
220
V
584.
787083
286201
Ul. bratov Hvalič 5
HŠ 5
56
V
585.
787084
286211
Ul. Vinka Vodopivca 23
HŠ 23
64
V
586.
787101
284010
Grgarske Ravne – Grgar
284010
2.419
V
587.
787102
787101
Grgarske Ravne 9
HŠ 9
107
V
588.
787103
787101
Grgarske Ravne 15 – 16
284010
871
V
589.
787104
787101
Grgar 180
HŠ 180
27
V
590.
787105
787101
Grgar 173
HŠ 173
76
V
591.
787106
787105
Grgar 171a
HŠ 171a
74
V
592.
787111
284030
Bate – Podlaka – Madoni
HŠ 52
1.906
V
593.
787121
284010
Banjšice – Lohke – Mrcinje
284020
1.572
V
594.
787131
608
Trnovo – Voglarji
785161
4.301
V
595.
787141
785481
Šempas – Ozeljan
787151
1.804
V
596.
787151
444
Otava – Ozeljan – Tri hiše
444
1.882
V
597.
787161
444
Osek – Vitovlje
444
1.380
V
598.
787171
284230
Stara Gora – Rožna Dolina
286431
3.012
V
599.
787172
787171
Liskur 25 – 27
HŠ 27
107
V
600.
787173
787171
Liskur 29
HŠ 29
34
V
601.
787181
204
Prvačina – Draga
204
2.343
V
602.
787182
787181
Prvačina 60a – 71
204
242
V
603.
787191
284110
Ravnica – Sleme
608
676
V
604.
787201
444
Parkovšče – cesta na deponijo
gozdna c.
1.122
V
V…vsa vozila, P…pešci
SKUPAJ:
206.888 m
9. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
978411
286101
KJ Vojkova c. – Ul. Gradnikove brigade
288141
1.044
K
2.
978421
286021
KJ Partizanska ul. I
HŠ 55
121
K
3.
978422
286021
KJ Partizanska ul. II
288131
165
K
4.
978423
288131
KJ ob Ul. dr. Karla Lavriča – jug
978411
225
K
5.
978431
287012
KJ ob Vojkovi c. – rondo G2 103
razcep
1.077
K
6.
978441
978411
KJ ob Ul. dr. Karla Lavriča – sever
286101
228
K
7.
978442
286101
KJ Ul. XXX. divizije – Ul. Milojke Štrukelj
286111
306
K
8.
978451
978431
KJ Vojkova c. – nadvoz – Kromberk
286311
925
K
9.
978461
978431
KJ podvoz rondo – Kromberška c.
razcep
248
K
10.
978471
288121
KJ ob Erjavčevi ul. – sever
287032
907
K
11.
978472
288121
KJ ob Erjavčevi ul. – jug
287032
884
K
12.
978501
414010
KJ ob LC 414011
razcep
53
K
451 – Šempeter - Vrtojba
K…kolesarji
SKUPAJ:
6.183 m
10. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCest-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-507 z dne 2. 11. 2015.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 11/00 in 10/01).
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-11/2013-72
Nova Gorica, dne 5. novembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti