Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3455. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1105/6, k.o. Površje, stran 9771.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 10. seji, dne 5. 11. 2015, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1105/6, k.o. Površje
I. 
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc.št. 1105/6, vpisani v k.o. 1327 – Površje.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-54/2014-O506
Krško, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.