Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3439. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 9760.

  
Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 39/99 – ZMPUPR, 73/03, 100/04, 81/05, 43/06 – ZKolP, 105/07 in 45/15)sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev:
Energetska zbornica Slovenije (EZS), ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc
ter
2. kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat delavcev energetike Slovenije (SDE Slovenije), ki ga zastopa predsednik Branko Sevčnikar,
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), ki ga zastopa predsednik Peter Bršek in
– Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki ga zastopa predsednik Asmir Bećarević
A N E K S  š t.  5 
h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije 
1. člen 
(uvodna določba) 
Pogodbene stranke tega aneksa uvodoma ugotavljajo:
– da so stranke trenutno veljavne Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 39/99 – ZMPUPR, 73/03, 100/04, 81/05, 43/06 – ZKolP, 105/07 in 45/15) (v nadaljevanju: KPPS) EZS kot predstavnik delodajalcev ter SDE Slovenije in SPESS kot predstavnika delojemalcev;
– da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) dne 29. 9. 2015 Slovenski zvezi sindikatov – Alternativa izdalo odločbo št. 02049-5/2005-18 (v nadaljevanju: Odločba) o reprezentativnosti za dejavnost "rudarstvo", ki je dejavnosti, za katero velja KPPS;
– da je Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (v nadaljevanju SDRES) združen v Slovensko zvezo sindikatov – Alternativo, zaradi česar se po točki 2. Odločbe in Zakonu o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) šteje za reprezentativen sindikat v dejavnosti "rudarstvo";
– da je SDRES v dopisu z dne 13. 10. 2015, ki je bil poslan vsem strankam trenutno veljavne KPPS, podal predlog, da bi se vključil kot nova pogodbena stranka na strani predstavnikov delojemalcev;
– da so pristojni organi vseh obstoječih strank KPPS sprejeli odločitev, da soglašajo z vstopom SDRES v pogodbo.
2. člen 
(nova stranka na strani delojemalcev) 
Vse pogodbene stranke tega aneksa se strinjajo, da je poleg obstoječih strank nova pogodbena stranka na strani predstavnikov delojemalcev v KPPS SDRES.
SDRES izrecno soglaša in se strinja, da z vstopom v pogodbo prevzema vse pravice in obveznosti, ki jih ima kot pogodbena stranka po KPPS.
3. člen 
(končne določbe) 
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa vseh strank.
EZS ta aneks takoj po podpisu vseh pogodbenih strank pošlje MDDSZ zaradi vpisa v Evidenco kolektivnih pogodb. Po prejemu potrdila o vpisu v evidenco EZS aneks pošlje v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. oktobra 2015
Predstavnik delodajalcev: 
Energetska zbornica Slovenije 
Predsednik 
Marjan Eberlinc l.r.
 
Predstavniki delojemalcev: 
Sindikat delavcev 
energetike Slovenije 
Predsednik 
Branko Sevčnikar l.r.
 
Sindikat pridobivanja 
energetskih surovin Slovenije 
Predsednik 
Peter Bršek l.r.
 
Sindikat delavcev 
rudarstva in energetike Slovenije 
Predsednik 
Asmir Bećarević l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 13. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-14/2005-15 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 27/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti