Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3436. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sodnega sveta, stran 9758.

  
Na podlagi 28.a in 28.d člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15), je Sodni svet na 61. seji dne 5. 11. 2015 sprejel naslednje
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Sodnega sveta 
1. člen 
Črta se 33. člen Poslovnika Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12, 16/14 in 44/15 – v nadaljevanju: Poslovnik).
2. člen 
V prvem odstavku 34. člena se črta besedilo »in sodniku svetovalcu za področje etike in integritete«.
Črtata se drugi in četrti odstavek 34. člena.
3. člen 
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen 
(povračilo stroškov za službena potovanja) 
Član Komisije, ki je sodnik mednarodnega sodišča, je za udeležbo na seji Komisije za etiko in integriteto upravičen do povračila vseh stroškov potovanja iz kraja, kjer je sedež mednarodnega sodišča, do sedeža Sodnega sveta, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje.«
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z razglasitvijo na 61. seji Sodnega sveta dne 5. 11. 2015.
Št. 4/15-14
Ljubljana, dne 5. novembra 2015
Predsednica 
Sodnega sveta 
dr. Mateja Končina Peternel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti