Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3374. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-B), stran 9363.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-B) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-2
Ljubljana, dne 12. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-B) 
1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) se tretji odstavek 101. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) V pomožni policiji lahko sodelujejo ženske in moški od dopolnjenega 18. leta starosti do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 60 let, in ki izpolnjujejo pogoje iz 44. člena tega zakona ter imajo najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri opravljanju službe v pomožni policiji za pomožne policiste, ki imajo status upokojenca, ne veljajo omejitve trajanja začasnega ali občasnega dela, določene v zakonu, ki ureja trg dela.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/15-17/20
Ljubljana, dne 4. novembra 2015
EPA 834-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti