Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3372. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas, stran 9359.

  
Na podlagi 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 19. člena Statuta Občin Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 7. seji dne 22. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas 
1. člen 
S to spremembo sklepa se spreminja Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas (Uradni list RS, št. 63/08, v nadaljevanju: Sklep).
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 7. člena Sklepa, ki se po novem glasi:
»Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, in sicer v času od 1. 6 do 31. 8. Začasni izpis/rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ za 60 koledarskih dni. O odsotnosti so starši dolžni vrtec pisno obvestiti. Začasni izpis otroka iz vrtca je možen, če je izjava o izpisu oddana vsaj 15 dni pred izpisom.«
3. člen 
Črta se 9. člen Sklepa.
4. člen 
Spremeni se 10. člen Sklepa, ki se po novem glasi:
»Trajni izpis otroka iz vrtca je možen, če je izjava o izpisu oddana vsaj 15 dni pred izpisom.«
5. člen 
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00602-2/2015-3
Straža, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost