Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3371. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža, stran 9358.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09) je Občinski svet Občine Straža na 7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža 
1. člen 
V Pravilniku o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža (Uradni list RS, št. 51/10) se spremeni vsebina 10. člena, ki se po novem glasi:
»10. člen 
Za dokončno ureditev groba poskrbi najemnik groba na svoje stroške.
Za pokopališče Drganja sela, Gaj, Zalog in Zavrtnica ter Vavta vas – stari del velja:
– Ureditev groba se izvede na krajevno običajen način s postavitvijo okvirja in nagrobnika v mejah groba. Nagrobnik je lahko pokončen ali ležeč in je lahko izdelan iz naravnega kamna, lesa ali kovine. Biti mora zasnovan na ustrezni oblikovalni ravni in primerno tehnično izveden. S tem je mišljena tako oblika nagrobnika kot tudi obdelava površine oziroma vpis besedila. Grob se lahko hortikulturno uredi po želji najemnika, vendar pa ni dovoljeno saditi rastlin, ki bi zrastle v višino več kot 50 cm ali bi segale preko meja groba.
Za pokopališče Vavta vas – novi del velja:
– Klasične grobove v dimenziji 120×240 cm razmejujejo betonske plošče širine 30 cm. Klasični grob ureja in vzdržuje najemnik groba na celotni površini groba med betonskimi ploščami in asfaltno stezo. Pokončen nagrobnik je postavljen neposredno na obstoječ betonski temelj, ki pa ne sme biti viden. Nagrobnik je lahko izdelan iz naravnega kamna, lesa ali kovin. Nagrobnik je lahko širine 60–80 cm, višine 60–70 cm in debeline 8–10 cm. Postavljanje okvirjev, robnikov ali razmejevalnih elementov (pregrada, živa meja …) med posameznimi grobovi ni dovoljeno. Znotraj meja groba lahko najemnik uredi prostor za odlaganje sveč in cvetja, ali pa ga hortikulturno uredi. Zasaditev je dovoljena le z rastlinami, ki v višino ne zrastejo več kot 50 cm in ne segajo preko meja groba. Postavljanje kakršnih koli elementov, sveč ali cvetja izven meja groba (na betonske plošče ali asfaltno stezo) ni dovoljeno.
– Žarni grob v dimenziji 130×130 cm ureja in vzdržuje najemnik groba na celotni površini med živo mejo in asfaltno stezo. Nagrobna plošča je ležeča, izvedena iz enega kosa ali kot plošča s podstavkom, dimenzij 50×50 cm in višine 10–15 cm, z nagibom zgornje ploskve pod kotom 10°. Položena je neposredno nad vkopano žarno nišo. Postavljanje okvirjev, robnikov ali razmejevalnih elementov (pregrada, živa meja …) med posameznimi grobovi ni dovoljeno. Prostora levo in desno od nagrobne plošče v dim. 40×40 cm lahko najemnik uredi bodisi z naravnim kamnom bodisi z zasaditvijo rastlin, ki ne zrastejo v višino več kot 30 cm in ne segajo preko meja groba. Na teh prostorih je predvideno polaganje sveč in cvetja. Preostali del groba med nagrobno ploščo in asfaltno stezo je zatravljen. Nagrobnik in zelenico razmejuje vrsta betonskih plošč širine 20 cm.
Posamezne vrste žarnih grobov so med seboj ločene z živo mejo, ki jo ureja in vzdržuje s strani upravljavca pokopališča izbrana vzdrževalna služba.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2015-6
Straža, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti