Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina, stran 9350.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 odl. US, 67/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 29. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina 
1. člen 
Drugi odstavek 1. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12), v nadaljevanju pravilnik, se spremeni tako, da se glasi:
»Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov se določi v vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina.«
2. člen 
Četrta alineja 3. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»– pravne in fizične osebe, lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine oziroma nosilci kulturno varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene zadeve Občine Ajdovščina.«
4. člen 
Prvi odstavek 13. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Programe in projekte s področja ljubiteljske kulture strokovna komisija ocenjuje na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Na podlagi meril in kriterijev iz pravilnika se sofinancira tudi delovanje kulturnih zvez in posredovanje abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev. Vrednost posameznih meril in kriterijev je izražena v točkah in je razvidna iz točkovnika, ki je priloga tega pravilnika. Obnova kulturne dediščine se ne točkuje.«
5. člen 
Tretji odstavek 15. člena pravilnika se črta.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/2012
Ajdovščina, dne 30. oktobra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Priloga: TOČKOVNIK MERIL IN KRITERIJEV
Za 5. členom Točkovnika za vrednotenje javnih kulturnih programov in pred Točkovnikom za vrednotenje delovanja zveze kulturnih društev in drugih zvez se doda:
»TOČKOVNIK ZA POSREDOVANJE ABONMAJSKIH, GLEDALIŠKIH IN GLASBENIH PREDSTAV IN DRUGIH REDNIH CIKLUSOV PREDSTAV ALI DRUGIH PRIREDITEV:
1. Abonmajske, gledališke in glasbene predstave: sofinancira se od 5 do 7 predstav v različnih abonmajih, kinogledališču
– pomembnost in kvaliteta programa: od 20 do 50 točk
– redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: od 5 do 10 let – 10 točk, od 10 do 20 let – 20 točk, nad 20 let – 40 točk
– število predstav: 5 predstav – 10 točk, 6 predstav – 20 točk, 7 predstav – 30 točk
– število obiskovalcev v preteklih sezonah: 40–50 obiskovalcev – 10 točk, 50-60 obiskovalcev – 20 točk, nad 60 obiskovalcev – 30 točk.
Prijavitelju, ki prijavlja in organizira več različnih abonmajev, se k skupnim točkam doseženih na podlagi zgornjih meril, za vsak dodaten abonma doda 15 točk.
V kolikor zaprošena sredstva iz finančne konstrukcije ne dosegajo sredstev, ki jih prijavitelj doseže na podlagi točkovanja po zgornjih merilih, se prijavitelju sofinancira program največ v višini zaprošenih sredstev, kot izhaja iz finančne konstrukcije.
2. Redni ciklusi predstav ali drugih prireditev, nekomercialna glasbena produkcija
– pomembnost in kvaliteta programa: od 20 do 50 točk
– redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: od 5 do 10 let – 10 točk, od 10 do 15 let – 20 točk, od 15 do 20 let – 30 točk, nad 20 let – 40 točk
– povprečno število obiskovalcev v preteklih sezonah: do 100 obiskovalcev – 10 točk, 100–200 obiskovalcev – 20 točk, nad 200 obiskovalcev – 30 točk.
Kolikor zaprošena sredstva iz finančne konstrukcije ne dosegajo sredstev, ki jih prijavitelj doseže na podlagi točkovanja po zgornjih merilih, se prijavitelju sofinancira program največ v višini zaprošenih sredstev, kot izhaja iz finančne konstrukcije.«

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti