Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3353. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa, stran 9342.

  
Na podlagi 57. in 65. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa 
1. člen 
V Uredbi o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 94/10 in 26/12) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2011/15/EU z dne 23. februarja 2011 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 33)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2014/100/EU z dne z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 308 z dne 29. 10. 2014, str. 82), (v nadaljnjem besedilu: direktiva 2002/59/ES)«.
2. člen 
V 3. členu se za 24. točko doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. SI SafeSeaNet (SI SSN) pomeni nacionalni informacijski sistem za spremljanje in nadzor pomorskega prometa;«.
Dosedanja 25., 26., 27. in 28. točka postanejo 26., 27., 28. in 29. točka.
3. člen 
V 22. členu se v naslovu pred besedilom »SafeSeaNet« doda kratica »SI«.
V prvem odstavku se za besedo »vzpostavljen« dodata besedi »sistem SI«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uprava sprejme poslovnik delovanja sistema SI SafeSeaNet v skladu s Prilogo III direktive 2002/59/ES.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Poslovnik iz spremenjenega drugega odstavka 22. člena uredbe sprejme uprava do 18. novembra 2015.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-26/2015
Ljubljana, dne 5. novembra 2015
EVA 2015-2430-0012
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti