Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3341. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah, stran 9261.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-1-43/13), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah (Uradni list RS, št. 93/14) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah – besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 14-161, ki ga je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 3, Maribor.
2. člen 
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 16. novembra do 16. decembra 2015.
3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 25. novembra 2015 ob 16. uri, na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake.
4. člen 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen 
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-8/2014-7
Zagorje ob Savi, dne 27. oktobra 2015
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti