Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3329. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje, stran 9247.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 65. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/12), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje 
1. člen 
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Kočevje.
2. člen 
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen 
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
Vrsta porabe
Cena vključno z vodnimi povračil in brez DDV EUR/m3
normirana poraba
0,6639
prekomerna poraba
0,9959
4. člen 
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do DN 20 znaša:
Vodomer
Faktor omrežnine
Znesek na vodomer mesečno
DN ≤ 20
1,00
5,9635
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/13), razen prehodne določbe iz 5. člena sklepa, ki velja do izteka.
Št. 301-3/2015-3522
Kočevje, dne 26. oktobra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti